modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

Tlenoterapia w komorze hiperbarycznej (mHBOT)

Tlenoterapia w komorze hiperbarycznej (mHBOT)

03.10.2016

ZASTOSOWANIE TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ

- Uraz rdzenia kręgowego
- Udar mózgu
- Uraz czaszkowo – mózgowy
- Choroby oraz urazy nerwów obwodowych
- Urazy ortopedyczne
- Rekonstrukcja więzadeł
- Medycyna sportowa
- Odleżyny
- Trudno gojące się rany
- Oparzenia
- Parkinson
- Alzheimer
- Autyzm
- ADHD
- Mózgowe porażenie dziecięce MPD
- Zespół Downa
- Zespół Apsergera
- Reumatyzm
- Choroby autoagresywne
- Regeneracja po zabiegach chirurgicznych
- Borelioza
- Bóle migrenowe
- Regeneracja sportowa
- Regeneracja w przebiegu intensywnej rehabilitacji

 

PRZYGOTOWANIE DO TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ

- Nie używać perfum
- Nie malować paznokci 2 dni przed zabiegiem
- Należy zmyć makijaż
- Nie stosować balsamów i kremów
- Nie używać sprayu do włosów, ani żelu
- Należy wyjąć soczewki z oczu
- Należy wyjąć protezy zębowe

 

Bezpośrednio przed terapią należy:

- Zdjąć całą biżuterię
- Zdjąć zegarek
- Zdjąć buty
- Przebrać się w bawełniane ubranie (dostępne w placówce MODERN-REH)
- Należy skorzystać z łazienki
- Należy napić się wody

 

     Terapia hiperbaryczna (ang. Hyperbaric Oxygen Therapy) – HBOT, zwana również tlenoterapią hyperbaryczną to nieinwazyjna metoda wykorzystująca niemal 100% tlenu pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym. Ideą terapii hiperbarycznej jest poprawienie naturalnych mechanizmów gojenia i procesów naprawczych w przypadku ran, chorób oraz uszkodzeń w obrębie narządu ruchu. Obecnie komora hiperbaryczna jest często wykorzystywana jako terapia wspomagająca leczenie wielu chorób i dolegliwości. Jest jedną z najbardziej efektywnych metod dostarczania tlenu do wszystkich komórek ciała. Wykorzystanie ciśnienia wyższego niż atmosferyczne pozbawia tlen fizjologicznych barier przenikania przez tkanki. Oznacza to, że tlen może przenikać tam, gdzie w normalnej sytuacji nie ma szans na dotarcie – czyli do obszarów źle ukrwionych, np. ran czy ognisk udarowych.
     HBOT przywraca prawidłową funkcję ośrodkowego układu nerwowego. Pomaga w leczeniu chorób neurologicznych, neurodegeneracyjnych, urazów i infekcji. Sprzyja także procesowi neowaskularyzacji (tworzenia nowych naczyń krwionośnych) w miejscu choroby. Jest to niezbędny proces w leczeniu chorych, u których zmniejszona sieć naczyń krwionośnych (np. w obszarze urazu) wywołuje deficyty w dostarczeniu krwi, ograniczając procesy naprawcze.
     Zapraszamy do skorzystania z zabiegów w komorze hiperbarycznej w placówce MODERN-REH. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt. Posiadamy komorę dwuosobową co umożliwia wykonanie tlenoterapii u dzieci w obecności rodzica.

 

PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE DO TERAPII HIPERBARYCZNEJ

1. Nieleczona odma opłucnowa
2. Stosowanie leków:

- Adriamycyna, Cis-platyna (leki stosowane w chemioterapii)
- Bleomycyna (lek stosowany w leczeniu raka, chłoniaka, ziarniaka)
- Disulfiram, Sulfamylon (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu)

Powrót do artykułów
Inne artykuły
Masz pytania?