modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

NEUROREHABILITACJA W URK

NEUROREHABILITACJA W URK

21.04.2016

     Według aktualnych badań statystycznych, urazu rdzenia kręgowego w Polsce doznaje ok. 1200 osób rocznie. Zwiększająca się liczba środków komunikacji sprawia, że liczba wypadków z roku na rok wzrasta. Kolizje samochodowe, motocyklowe, potrącenia pieszych oraz rowerzystów stanowią najliczniejszą grupę przyczyn urazów rdzenia kręgowego. Kolejną grupą urazów kręgosłupa z powikłaniami neurologicznymi są upadki z wysokości, skoki do wody, a także coraz częściej uprawiane sporty ekstremalne. Należy zwrócić uwagę, że następstwa urazu rdzenia kręgowego nie dotykają tylko układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, ale także zależnych od niego układów oddechowego, krążenia, moczowo-płciowego i wydalniczego. Wpływają na procesy związane z funkcjonowaniem narządów wewnętrznych, utrzymaniem procesów optymalnej termoregulacji, a także homeostazy (homeodynamiki). Powyższe wtórne czynniki determinowane są poziomem, rozległością oraz zespołem uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz uszkodzeniami współistniejącymi. Czas, jaki upłynął między zdarzeniem doprowadzającym do urazu a odbarczeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) z ewentualną stabilizacją kręgosłupa, jest istotnym elementem, który może mieć wpływ na ogólną rekonwalescencję i powrót do sprawności funkcjonalnej osoby poszkodowanej.

DIAGNOSTYKA
     Podczas pierwszej wizyty w Centrum MODERN-REH przeprowadzana jest anamneza oraz pełne badanie pacjenta w zakresie nerwowo - mięśniowo - szkieletowym, w skład którego wchodzą:
1. Badanie neurologiczne
2. Badanie ortopedyczne
3. Ocena funkcjonalna, np. transfery łóżko - wózek, podłoga - wózek, do pozycji siedzącej, do pozycji stojącej, lokomocja, itd.
4. Rejestracja cyfrowa (video, rejestracja fotograficzna, EMG powierzchniowe i śródmięśniowe, cyfrowy pomiar siły mięśniowej, ocena reakcji sił podłoża podczas chodu lub pozycji siedzącej, ocena posturograficzna, dynamograficzna).
MONITOROWANIE PROCESU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
     Po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki zespół terapeutyczny wspólnie z pacjentem określają cele programu terapeutycznego. Ewaluacja (podsumowanie efektów) zastosowanego leczenia następuje co 3 miesiące lub na końcu turnusu rehabilitacyjnego pacjenta. Monitorowanie przebiegu terapii dokumentowane jest rzetelnymi oraz nowoczesnymi pomiarami klinicznymi poprzez zastosowanie: kinezjologicznego EMG, LAFFAYETTE (tester siły mięśniowej), platformy dynamograficznej, platformy balansowej, platformy stabilograficznej, rejestrację video, fotografie, zestawienie obciążeń, testy funkcjonalne).
NEUROREHABILITACJA PACJENTA PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO
     Głównym celem neurorehabilitacji po urazach rdzenia kręgowego jest przywrócenie w jak największym stopniu utraconych funkcji poniżej poziomu uszkodzenia w zakresie czuciowo - ruchowym na zasadzie plastyczności ośrodkowego układu nerwowego, a także kompensacja funkcji, których odzyskanie nie jest możliwe. Zachowanie kosmetyki kostno - stawowej, właściwości lepko - sprężystych tkanek miękkich, a także progresywna stymulacja układu nerwowego stanowi pierwszoplanowy cel w dzisiejszej nowoczesnej rehabilitacji pacjentów po urazie rdzenia kręgowego.
Kompleksowość rehabilitacji neurologicznej w Centrum MODERN-REH:

 1. Nowoczesna robotyka

- locomat PRO Combi

- egzoszkielet INDEGO

- egzoszkielet ReWalk

- urządzenie do terapii chodu w warunkach częściowego odciążenia ANDAGO

- bieżnia z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej C-MILL

- trening funkcjonalny z wykorzystaniem gogli do wirtualnej rzeczywistości

- urządzenia z wykorzystaniem biofeedback do terapii ręki BIMEO PRO, rękawica SYREBO

 2. Neurorehabilitacja
- reedukacja nerwowo – mięśniowa w zakresie wzorców posturalnych, ruchowych i oddechowych
- trening stabilizacyjny i równoważny
- trening siłowy i wytrzymałościowy
- trening wyznaczników/determinantów chodu
- reedukacja chodu w różnym zaopatrzeniu ortopedycznym
- detonizacja/rozciąganie mięśni objętych spastycznością
- profilaktyka i terapia ograniczeń zakresów ruchów pochodzenia mięśniowego i łącznotkankowego

 3. "Terapia ręki" u osób z tetraplegią
- normalizacja napięcia mięśniowego
- mobilizacje stawowe
- selektywny trening mięśniowy
- trening koosynergii mięśniowej
- terapia globalna ręki do wykorzystania w czynnościach dnia codziennego ADL's

 4. Rehabilitacja sensoryczna
- normalizacja odruchów rdzeniowych
- stymulacja czucia powierzchniowego i głębokiego
- stymulacja czucia temperatury oraz wibracji
- masaż

 5. Rehabilitacja funkcjonalna

- trening czynności dnia codziennego ADL's

 6. Trening stabilizacyjny
- stabilizacja centralna (kręgosłupa) i obwodowa (stawów kończyn górnych i dolnych)
- reedukacja prawidłowej pozycji siedzącej, stojącej
- trening mięśni lokalnie stabilizujących poszczególne stawy

 7. Terapia na poziomie tkanek miękkich
- techniki manualne obejmujące struktury mięśniowo - powięziowe, nerwowe oraz limfatyczne

 8. Terapia przeciwobrzękowa 

 9. Wspomaganie leczenia odleżyn i trudno gojących się ran (tlenoterapia hiperbaryczna, hirudoterapia) 

10. Fizykoterapia

- fala uderzeniowa
- funkcjonalna elektrostymulacja
- magnetoterapia
- elektroterapia
- termoterapia
- krioterapia
- laseroterapia
- światłolecznictwo

11. Dobór zaopatrzenia ortopedycznego (stabilizatory, wózki, poduszki powietrzne, itd.)

     Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się ze specjalistów tj. fizjoterapeuta, neurolog, ortopeda, urolog, dietetyk i psycholog umożliwia zaprogramowanie indywidualnej oraz szczegółowej rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem stymulacji układu nerwowego ukierunkowanego na poziom i zespół uszkodzonego rdzenia kręgowego. Złożona budowa ośrodkowego układu nerwowego powoduje indywidualne dla każdej osoby powikłania neurologiczne. W wyniku powyższej sytuacji dobór odpowiedniego sposobu leczenia wymaga posiadania szerokiej wiedzy z zakresu nowoczesnych metod neurorehabilitacji. Tylko w takiej sytuacji możliwe jest zaproponowanie adekwatnych, indywidualnych procedur rehabilitacyjnych dla każdego pacjenta.
Program rehabilitacyjny, rodzaj technik i metod terapeutycznych, a także okres i czas terapii ustalany jest indywidualnie w stosunku do potrzeb, oczekiwań i stanu pacjenta. O możliwości przystąpienia do procesu neurorehabilitacji decyduje brak przeciwwskazań zawartych w Regulaminie dot. KWALIFIKACJI PACJENTA DO NEUROREHABILITACJI. Osoby zamieszkałe poza granicami aglomeracji śląskiej mają możliwość skorzystania z wynajmowanych przez MODERN-REH kwater mieszkalnych (w pełni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością) nieopodal naszej placówki. Dla niezmotoryzowanych istnieje również możliwość skorzystania z transportu dla osób niepełnosprawnych.

     Szczegółowe informacje dostępne są w STREFIE DLA PACJENTA oraz w części INNE ARTYKUŁY. W celu przybliżenia wszelkich informacji prosimy o kontakt.
     Zachęcamy także do zapoznania się z przykładową REHABILITACJĄ FUNKCJONALNĄ oraz FIZJOTERAPIĄ ODDECHOWĄ pacjentów po urazie rdzenia kręgowego dostępnych w formie artykułu w części PLIKI DO POBRANIA.

 

Powrót do artykułów
Inne artykuły
Masz pytania?