modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

REGULAMIN

REGULAMIN

18.11.2015

Regulamin zakwalifikowania pacjenta do terapii w Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii

MODERN-REH 

   Pacjent z urazem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia struktur: kostno - stawowych, mózgu, rdzenia kręgowego, ogona końskiego, korzeni nerwowych, nerwów obwodowych i mięśniowo - powięziowych powinien spełniać poniższe wymagania, które decydują o przyjęciu i wdrożeniu osoby do programu terapeutycznego:

1. Okres po pełnej hospitalizacji, w wyniku której uzyskano stabilny stan pacjenta.
2. Chirurgiczna stabilizacja kręgosłupa z odbarczeniem rdzenia kręgowego w miejscu jego uszkodzenia wraz z oceną radiologiczną (RTG, MRI, TK) z przed jak i po wykonanej operacji zespolenia kręgosłupa. Wymagane zdjęcie MRI, TK z poziomu urazu rdzenia kręgowego wykonane maksymalnie 2 lata przed kwalifikacją do neurorehabilitacji. Punkt 2 dotyczy osób, u których doszło do uszkodzenia kręgosłupa z powianiami neurologicznymi.
3. Samodzielne oddychanie bez udziału respiratora (odpowiedni poziom wydolności oddechowej).
4. Brak infekcji dróg oddechowych (płuca, oskrzela), układu moczowo - płciowego (nerki, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa) udokumentowane aktualnymi wynikami badania ogólnego krwi i posiewu moczu.
5. Pacjent bez historii chorobowej typu: zapalenie żył głębokich, nawrotowego zapalenia żył głębokich w rejonie naczyń kończyn dolnych. W razie wystąpienia w/w jednostek chorobowych - aktualne badania przepływowe krwi.
6. Przeciwwskazaniem do podjęcia neurorehabilitacji jest: zaawansowana osteoporoza (aktualna densytometria kości poparta konsultacją endokrynologiczną), niezrośnięte złamania w obrębie kości, stawy rzekome, utrwalone przykurcze stawowe, skostnienia heterotopowe (okołostawowe).
7. Rezerwacja terminu rehabilitacji następuje po przekazaniu na konto bankowe MODERN-REH zadatku, którego wysokość ustalana jest indywidualnie w zależności od czasu trwania turnusu. Celem potwierdzenia terminu rezerwacji koniecznym jest przesłanie na adres e-maila biuro@modernreh.pl potwierdzenia przelewu kwoty zadatku.
8. O wysokości zadatku oraz terminie, w którym należy przekazać go na konto bankowe MODERN – REH, Pacjent zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, pisemnie lub telefonicznie.
9. Zadatek należy przekazać na następujące konto bankowe:

MODERN-REH, ul. 3-go Maja 100
41-408 Mysłowice
Millenium Bank
84 1160 2202 0000 0001 5733 1837

10. W przypadku anulowania terminu rezerwacji przez pacjenta zadatek nie zostanie zwrócony.
11. Odwoływanie wizyty/brak obecności na wizycie:
-sesję należy odwołać najpóźniej do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym ten, na który została zaplanowana wizyta (telefonicznie, sms, mailowo);
-w przypadku wizyt poniedziałkowych sesję należy odwołać najpóźniej w piątek do godziny 16.00;
-jeśli z jakiegoś powodu Klient nie powiadomił o odwołaniu swojej wizyty, to w przypadku zaistnienia takiej sytuacji (brak obecności, brak odwołania terminu wizyty) skutkować to będzie koniecznością wniesienia przez Klienta opłaty w wysokości 80 złotych za godzinę sesji terapeutycznej (2h/160 zł., 3h/240 zł.). Za 0,5 godzinną terapię opłata wynosi 50 złotych.

12. Poniżej przedstawiono listę konsultacji zalecanych do wykonania przed przystąpieniem do programu usprawniania leczniczego.
- Konsultacja neurochirurgiczna
- Konsultacja ortopedyczna
- Konsultacja urologiczna
- Konsultacja internistyczna
- Konsultacja endokrynologiczna
- Wizyta u psychoterapeuty
     Kierownik rehabilitacji ma prawo wysłać pacjenta na powyższe konsultacje jeżeli w trakcie wywiadu, badania fizjoterapeutycznego stwierdzi taką konieczność. Istnieje możliwość zrealizowania konsultacji w siedzibie MODERN-REH.

Przystąpienie do procesu terapeutycznego możliwe jest tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych.

Szczegółowe informacje związane z pobytem znajdują się w STREFIE DLA PACJENTA.

 

Inne artykuły
Masz pytania?