modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

Projekt Po Urazie Rdzenia

Projekt Po Urazie Rdzenia

21.12.2020

Projekt Po Urazie Rdzenia (we współpracy z fundacją MOC POMOCY) realizowany w placówce MODERN-REH

     W ramach ścisłej współpracy z Fundacją Moc Pomocy, placówka MODERN-REH przystąpiła do realizacji programu Po Urazie Rdzenia, który dedykowany jest osobom niepełnosprawnym po urazie rdzenia kręgowego.

Głównymi celami projektu są:

1. Rehabilitacja mająca na celu odzyskanie pełnej lub częściowej sprawności

2. Dążenie poprzez rehabilitację do samodzielności, aktywizację społeczną i zawodową osoby niepełnosprawnej.

Założeniem programu Po Urazie Rdzenia jest:

- pomoc w pozyskaniu funduszy na rehabilitację przez Fundację Moc Pomocy

- organizację spójnego i efektywnego postępowania neurorehabilitacyjnego - MODERN-REH oraz Menadżer Rehabilitacji Bartosz Kaczmarek 

- w zależności od stopnia uszkodzenia, częściowe lub pełne odzyskanie sprawności psychofizycznej - MODERN-REH

- wielopłaszczyznowe działanie prowadzące do samodzielności i partycypacji w życiu społeczno-zawodowym osoby niepełnosprawnej - doradca zawodowy w Fundacji Moc Pomocy

- konsultacje specjalistyczne (fizjoterapeutyczne, urologiczne, uroginekologiczne, neurologiczne, ortopedyczne, neurologopedyczne, psychoterapeutyczne, dietetyczne) - MODERN-REH

- pobyt na czas turnusu w mieszkaniu treningowym (nauka samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych i poza) - MODERN-REH oraz Fundacja Moc Pomocy

- pomoc osób niepełnosprawnych z tzw. grupy wsparcia - MODERN-REH oraz Fundacja  

- likwidację barier architektonicznych - Fundacja

- doradztwo zawodowe - Fundacja

- doractwo prawne - Fundacja

- pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego - Fundacja przy wsparciu MODERN-REH

- dostosowanie mieszkania i samochodu - Fundacja 

     Placówka MODERN-REH posiadająca ogromne doświadczenie w prowadzeniu komleksowej i nowoczesnej neurorehabilitacji, odpowiada w projekcie za zapewnienie opieki medycznej, fizjoterapeutycznej, a także za organizację oraz realizację turnusów rehabilitacyjnych.

     W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy całej Polski – zarówno osoby niesamodzielne, u których uraz rdzenia nastąpił nie później niż 5 lat od momentu przystąpienia do projektu, jak i samodzielne, które swoją wiedzą i doświadczeniem chciałyby podzielić się z innymi, potrzebującymi wsparcia i motywacji do dalszego leczenia, w ramach projektu Asystentów Wsparcia.

     Programy I i II dotyczą rehabilitacji poszpitalnej osoby po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, których celem jest odzyskanie częściowej lub pełnej sprawności.

     Program III i IV dotyczą rehabilitacji osoby po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, których celem jest uzyskanie przez osobę niepełnosprawną maksymalnej samodzielności, partycypację w życiu społecznym oraz aktywizację zawodową.

     Konsultacje specjalistyczne, zabiegi dodatkowe planowane są w oparciu o cele terapeutyczne, choroby dodatkowe oraz powikłania/urazy wspóistniejące.

 

I. Program neurorehabilitacji poszpitalnej osoby po urazie szyjnego odcinka kręgosłupa (porażenie czterokończynowe) ukierunkowany na maksymalne przywrócenie funkcji (sprawności) poniżej poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego

     Podczas pierwszej wizyty konsultacyjno - diagnostycznej Kierownik Rehabilitacji przeprowadza sczegółowy wywiad z pacjentem, zapoznaje się z dokumentacją medyczną oraz wykonuje szereg badań w zakresie nerwowo-mięśniowo-szkieletowym, w skład którego wchodzą, m.in.:

1. Badanie Neurologiczne

2. Badanie Ortopedyczne

3. Badanie aktywności mięśniowej i napięcia spoczynkowego z wykorzystaniem kinezjologicznego EMG.

4. Cyfrowy pomiar siły mięśniowej

5. Rejestracja Cyfrowa (video, fotografie, ocena reakcji sił podłoża podczas chodu, ocena posturograficzna i dynamograficzna)

6. Ocena funkcjonalna wskazująca na ograniczenia w wykonywaniu czynności dnia codziennego, np. obroty w łóżku, transfery wózek - łóżko, spożywanie posiłków, lokomocja, itd. 

     Na podstawie wniosków klinicznych określany jest szczegółowy plan, przebieg oraz cele terapeutyczne, do których możemy zaliczyć:

- rehabilitację funkcjonalną (ukierunkowana na uzyskanie możliwie pełnej samodzielności w czynnościach dnia codziennego)

- terapię ręki (motoryka duża, motoryka mała, ruchy precyzjne i chwytno-manipulacyjne ręki)

- stymulację sensoryczną (stymulacja czucia powierzchniowego i głębokiego w obszarach zajętych)

- indywidualną neurorehabilitację (stymulacja reakcji posturalnych, poprawa mobilności i stabilizacji tułowia oraz kończyn górnych i dolnych; trening równoważny i stabilizacyjny; utrzymanie kosmetyki nerwowo - mięśniowo - szkieletowej; zmniejszenie sztywności mięśniowej i spastyczności; normalizacja odruchów rdzeniowych)

- terapię w pozycji spionizowanej (z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń terapeutycznych)

- neuroedukację chodu z wykorzystaniem nowoczesnych roziwiązań, m.in lokomatu Hocoma, egzoszkieletu Indego, egzoszkieletu ReWalk, bieżni C-Mill, systemu Andago oraz innych urządzeń terapeutycznych i zaopatrzenia ortopedycznego

- tlenoterapię w komorze hiperbarycznej (zabieg ukierunkowany na poprawę ukrwienia, odżywienia, dotlenienia i regenerację, m.in. układu nerwowego, mięśniowego, stawowego)

- hirudoterapię (lecznie, m.in. bólu neurogennego, obrzęków, trudno gojących się ran, odleżyn)

- zajęcia z utrzymania higieny i kosmetyki ciała (działania dążące do budowania świadomości dotyczącej utrzymania ciała w dobrej “kondycji” porzez profilaktykę przeciwodleżynową, przeciwzakrzpową, przeciwobrzękową; minimalizacja ryzyka pojawienia się przykurczy stawowych, itd.)

- zajęcia fitness

- terapia z psychologiem (budowanie motywacji dla działań rehabilitacyjnych, itd.)

- terapia neurologopedyczna (rozwijanie umiejętności interpersonalnych poprzez naukę prawidłowej wymowy)

- konsultacja urologiczna i badania w zakresie pęcherza neurogennego

- terapia uroginekologiczna (aktywizacja przepony moczowo-płciowej, budowanie kontroli nad czynnościami fizjologicznymi)

- konsultacja ortopedyczna

- konsultacja neurologiczna

- konsultacja dietetyczna (budowanie zdrowych nawyków żywieniowych)

 

II. Program neurorehabilitacji poszpitalnej osoby z uszkodzeniem piersiowego lub lędźwiowego odcinka kręgosłupa (porażeniem kończyn dolnych) ukierunkowany na maksymalne przywrócenie funkcji (sprawności) poniżej poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego

     Podczas pierwszej wizyty konsultacyjno - diagnostycznej Kierownik Rehabilitacji przeprowadza sczegółowy wywiad z pacjentem, zapoznaje się z dokumentacją medyczną oraz wykonuje szereg badań w zakresie nerwowo-mięśniowo-szkieletowym, w skład którego wchodzą, m.in.:

1. Badanie Neurologiczne

2. Badanie Ortopedyczne

3. Badanie aktywności mięśniowej i napięcia spoczynkowego z wykorzystaniem kinezjologicznego EMG.

4. Cyfrowy pomiar siły mięśniowej

5. Rejestracja Cyfrowa (video, fotografie, ocena reakcji sił podłoża podczas chodu, ocena posturograficzna i dynamograficzna)

6. Ocena funkcjonalna wskazująca na ograniczenia w wykonywaniu czynności dnia codziennego, np. obroty w łóżku, transfery wózek - łóżko, spożywanie posiłków, lokomocja, itd. 

Na podstawie wniosków klinicznych określany jest szczegółowy plan, przebieg oraz cele terapeutyczne, do których możemy zaliczyć:

- rehabilitację funkcjonalną (ukierunkowana na uzyskanie możliwie pełnej samodzielności w czynnościach dnia codziennego)

- stymulację sensoryczną (stymulacja czucia powierzchniowego i głębokiego w obszarach zajętych)

- indywidualną neurorehabilitację (stymulacja reakcji posturalnych, poprawa mobilności i stabilizacji tułowia oraz kończyn górnych i dolnych; trening równoważny i stabilizacyjny; utrzymanie kosmetyki nerwowo - mięśniowo - szkieletowej; zmniejszenie sztywności mięśniowej i spastyczności; normalizacja odruchów rdzeniowych)

- terapię w pozycji spionizowanej (z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń terapeutycznych)

- neuroedukację chodu z wykorzystaniem nowoczesnych roziwiązań, m.in lokomatu Hocoma, egzoszkieletu Indego, egzoszkieletu ReWalk, bieżni C-Mill, systemu Andago oraz innych urządzeń terapeutycznych i zaopatrzenia ortopedycznego

- tlenoterapię w komorze hiperbarycznej (zabieg ukierunkowany na poprawę ukrwienia, odżywienia, dotlenienia i regenerację, m.in. układu nerwowego, mięśniowego, stawowego)

- hirudoterapię (lecznie, m.in. bólu neurogennego, obrzęków, trudno gojących się ran, odleżyn)

- zajęcia z utrzymania higieny i kosmetyki ciała (działania dążące do budowania świadomości dotyczącej utrzymania ciała w dobrej “kondycji” porzez profilaktykę przeciwodleżynową, przeciwzakrzpową, przeciwobrzękową; minimalizacja ryzyka pojawienia się przykurczy stawowych, itd.)

- zajęcia fitness

- terapia z psychologiem (budowanie motywacji dla działań rehabilitacyjnych, itd.)

- konsultacja urologiczna i badania w zakresie pęcherza neurogennego

- terapia uroginekologiczna (aktywizacja przepony moczowo-płciowej, budowanie kontroli nad czynnościami fizjologicznymi)

- konsultacja ortopedyczna

- konsultacja neurologiczna

- konsultacja dietetyczna (budowanie zdrowych nawyków żywieniowych)

 

III.  START/NOWY POCZĄTEK (uzyskanie samodzielności, aktywizacja społeczna i zawodowa osób z porażeniem czterokończynowym)

     Podczas pierwszej wizyty konsultacyjno - diagnostycznej Kierownik Rehabilitacji przeprowadza sczegółowy wywiad z pacjentem, zapoznaje się z dokumentacją medyczną oraz wykonuje szereg badań w zakresie nerwowo-mięśniowo-szkieletowym, w skład którego wchodzą, m.in.:

1. Badanie Neurologiczne

2. Badanie Ortopedyczne

3. Badanie aktywności mięśniowej i napięcia spoczynkowego z wykorzystaniem kinezjologicznego EMG.

4. Cyfrowy pomiar siły mięśniowej

5. Rejestracja Cyfrowa (video, fotografie, ocena reakcji sił podłoża podczas chodu, ocena posturograficzna i dynamograficzna)

6. Ocena funkcjonalna wskazująca na ograniczenia w wykonywaniu czynności dnia codziennego, np. obroty w łóżku, transfery wózek - łóżko, spożywanie posiłków, lokomocja, itd.

     Podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w placówce realizowane będą strategie terapeutyczne dostosowane induwidalnie do możliwości i potrzeb danej osoby. 

Program usprawniania obejmuje:

- pobyt w mieszkaniu treningowym (rehabilitacja funkcjonalna z fizjoterapeutą w mieszkaniu, praca z asystentem osoby niepełnosprawnej w celu osiągnięcia samodzielności w funkcjonowaniu w warunkach domowych)

- wsparcie poprzez asystenta osoby niepełnosprawnej

- indywidualna rehabilitacja funkcjonalna (terapia ukierunkowana na samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego, maksymalne możliwe uniezależnienie od osób trzecich)

- globalna stymulacja (terapia chodu z wykorzystaniem Lokomatu, egzoszkieletu ReWalk, egzoszkieletu Indego)

- odnowa biologiczna (masaż, tlenoterapia w komorze hiperbarycznej)

- zajęcia z utrzymania higieny i kosmetyki ciała (działania dążące do budowania świadomości dotyczącej utrzymania ciała w dobrej “kondycji” porzez profilaktykę przeciwodleżynową, przeciwzakrzpową, przeciwobrzękową; minimalizacja ryzyka pojawienia się przykurczy stawowych, itd.)

- zajęcia fitness

- terapia z psychologiem (budowanie motywacji dla działań rehabilitacyjnych, itd.)

- terapia neurologopedyczna (rozwijanie umiejętności interpersonalnych poprzez naukę prawidłowej wymowy)

- konsultacja urologiczna i badania w zakresie pęcherza neurogennego

- terapia uroginekologiczna (aktywizacja przepony moczowo-płciowej, budowanie kontroli nad czynnościami fizjologicznymi)

- konsultacja ortopedyczna

- konsultacja dietetyczna (budowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadwagi, itd.)

- zajęcia sportowe (rugby na wózkach, koszykówka na wózkach, szermierka na wózkach)

- doradca zawodowy (dla zainteresowanych)

- zajęcia z pracownikiem socjalnym

 

IV. START/NOWY POCZĄTEK (uzyskanie samodzielności, aktywizacja społeczna i zawodowa osób z porażeniem kończyn dolnych)

     Podczas pierwszej wizyty konsultacyjno - diagnostycznej Kierownik Rehabilitacji przeprowadza sczegółowy wywiad z pacjentem, zapoznaje się z dokumentacją medyczną oraz wykonuje szereg badań w zakresie nerwowo-mięśniowo-szkieletowym, w skład którego wchodzą, m.in.:

1. Badanie Neurologiczne

2. Badanie Ortopedyczne

3. Badanie aktywności mięśniowej i napięcia spoczynkowego z wykorzystaniem kinezjologicznego EMG.

4. Cyfrowy pomiar siły mięśniowej

5. Rejestracja Cyfrowa (video, fotografie, ocena reakcji sił podłoża podczas chodu, ocena posturograficzna i dynamograficzna)

6. Ocena funkcjonalna wskazująca na ograniczenia w wykonywaniu czynności dnia codziennego, np. obroty w łóżku, transfery wózek - łóżko, spożywanie posiłków, lokomocja, itd.

     Podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w placówce realizowane będą strategie terapeutyczne dostosowane induwidalnie do możliwości i potrzeb danej osoby. 

Program usprawniania obejmuje:

- pobyt w mieszkaniu treningowym (rehabilitacja funkcjonalna z fizjoterapeutą w mieszkaniu, praca z asystentem osoby niepełnosprawnej w celu osiągnięcia samodzielności w funkcjonowaniu w warunkach domowych)

- wsparcie poprzez asystenta osoby niepełnosprawnej

- Indywidualna rehabilitacja funkcjonalna (terapia ukierunkowana na samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego, maksymalne możliwe uniezależnienie od osób trzecich)

- globalna stymulacja (terapia chodu z wykorzystaniem Lokomatu, egzoszkieletu ReWalk, egzoszkieletu Indego

- odnowa biologiczna (masaż, tlenoterapia w komorze hiperbarycznej)

- zajęcia z utrzymania higieny i kosmetyki ciała (działania dążące do budowania świadomości dotyczącej utrzymania ciała w dobrej “kondycji” porzez profilaktykę przeciwodleżynową, przeciwzakrzpową, przeciwobrzękową; minimalizacja ryzyka pojawienia się przykurczy stawowych, itd.)

- zajęcia fitness

- terapia z psychologiem (budowanie motywacji dla działań rehabilitacyjnych, itd.)

- konsultacja urologiczna i badania w zakresie pęcherza neurogennego

- terapia uroginekologiczna (aktywizacja przepony moczowo-płciowej, budowanie kontroli nad czynnościami fizjologicznymi)

- konsultacja ortopedyczna

- konsultacja neurologiczna

- konsultacja dietetyczna (budowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadwagi, itd.)

- zajęcia sportowe (rugby na wózkach, koszykówka na wózkach, szermierka na wózkach)

- doradca zawodowy (dla zainteresowanych)

- zajęcia z pracownikiem socjalnym

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

 

Górnośląskie Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii MODERN-REH

Tel. 32 222 39 18, 723 433 335

E-mail: biuro@modernreh.pl

3-go Maja 100

41-408 Mysłowice

 

Fundacja Moc Pomocy

Tel. +48 881 035 005

E-mail: biuro@fundacjamocpomocy.pl

Litewska 2/68

51-354 Wrocław

Inne artykuły
Masz pytania?