modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

kadra

Lekarze

Ortopeda

dr n. med. Adam Pierzchała

Dr n. med. Adam Pierzchała specjalista ortopeda - traumatolog narządu ruchu. Doświadczenie zdobywane już w trakcie studiów medycznych w oddziałach ortopedii i chirurgii urazowej w Anglii oraz Niemczech.

Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęcie pracy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SUM w Katowicach na stanowisku asystenta od listopada 2002 r. do sierpnia 2012r.

W 2010 r. ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

W roku 2011 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: Stężenie prozapalnych i przeciwzapalnych cytokin w płynie stawowym i surowicy krwi, u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.

Od kwietnia 2013 r. praca w Klinice Chirurgii Endoskopowej "Sport - Klinika" w Żorach.

Podczas dotychczasowego szkolenia zawodowego uczestnictwo w wielu kursach, konferencjach, zjazdach, sympozjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych zarówno przez polskie jak i zagraniczne ośrodki naukowe.

dr n. med. Adam Pierzchała

Ortopeda

lek. med. Ryszard Godula

Lek. med. Ryszard Godula lekarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył studia medyczne w 1975 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. W 1991 roku, przystąpił do egzaminu specjalizacyjnego, dzięki czemu uzyskał uprawnienia i tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Lek. med. Ryszard Godula specjalizuje się w ortopedii i traumatologii. Oferuje pomoc pacjentom cierpiącym z powodu dolegliwości związanych z zespołami bólowymi (zespół cieśni nadgarstka, zespół nerwu łokciowego). Przeprowadza badania USG narządu ruchu. Wykonuje zabiegi artroskopowe (endoskopowe) stawu kolanowego, barkowego i łokciowego. Zajmuje się terapią pacjentów z przykurczem Dupuytrena, a także przeprowadza operacje ortopedyczne oraz zabiegi chirurgiczne z zakresu chirurgii urazowej. W ramach terapii naprawia uszkodzenia tkanek miękkich i zajmuje się zespoleniami złamań.

lek. med. Ryszard Godula

Ortopeda

lek. med. Łukasz Lubelski

W 2010 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i tramatologii narządu ruchu.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem poprzez wieloletnią pracę w kilku śląskich szpitalach na oddziałach ortopedii, jak i podczas licznych szkoleń, zjazdów, kursów i sympozjów naukowych. Zainteresowanie rehabilitacją, czyli niezbędną składową procesu leczenia, łączyło się zawsze z pasją do czynnego uprawiania sportów jak biegi średnie i długie, wspinaczka, sporty górskie, narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz skitouring.

lek. med. Łukasz Lubelski

Fizjoterapeuci

Kierownik rehabilitacji

mgr Jakub Kraszewski

Certyfikowany terapeuta manualny (szkoła niemiecka IFOMPT) oraz dyplomowany terapeuta koncepcji PNF. W trakcie szkolenia osteopatycznego na Akademii Osteopatii w Warszawie. Specjalizuje się w zaburzeniach nerwowo - mięśniowo - szkieletowych w obrębie narządu ruchu powstałych w wyniku chorób, urazów lub dysfunkcji. Kierownik Górnośląskiego Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii MODERN-REH w Mysłowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Temat pracy magisterskiej: "Wpływ wibracji na funkcję pompy mięśniowo-naczyniowej u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego". Uczestnik licznych kongresów i sympozjów naukowych z zakresu medycyny.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Osteopatia (Studia na Akademii Osteopatii w Warszawie należącej do OSEAN Osteopathic European Academic Network) 2020 - 2024

Terapia manualna NOMT MTII 2011 - 2014:
1. Moduł I: Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
2. Moduł II: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa + kkd
3. Moduł III: Dysfunkcje kompleksu miedniczo - udowego + kkd
4. Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno - piersiowego i odcinka szyjnego kręgosłupa + kkg
5. Moduł V: Dysfunkcje szyjno - czaszkowe

Kurs FMS (functional movement screen) 2014

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów 2013

Wykorzystanie sEMG w praktyce fizjoterapeutycznej 2012

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2009-2011:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego MTI

Wspólczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich 2007-2008:
1. Moduł I: Techniki Energizacji Mięśni część 1
2. Moduł II: Techniki Energizacji Mięśni część 2
3. Moduł III: Mięśniowo - powięziowe rozlużnianie(Myofascial Release)
4. Moduł IV: Technika Aktywnego Rozlużniania (Active Release Technique)
5. Moduł V: Dysbalans mięśniowo - powięziowy
6. Moduł VI: Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych

Stabilizacja centralna i obwodowa 2008:
1.Moduł I: Stabilność- niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących.
2.Moduł II: Nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2010:
1. Moduł I: PNF basic
2. Moduł II: PNF - tytuł dyplomowanego terapeuty PNF

Terapia czaszkowo - krzyżowa w ujęciu osteopatycznym 2018
1. Moduł I
2. Moduł II

Anatomia Palpacyjna 2018

Pliki do pobrania

 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 2

  Pobierz
 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.2

  Pobierz
mgr Jakub Kraszewski

fizjoterapeuta

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Międzynarodowy terapeuta koncepcji PNF. Absolwent fizjoterapii na Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza czynników ryzyka chorób zwyrodnieniowych stawów kolanowych".

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2005-2008:
1. Moduł I - kurs podstawowy
2. Moduł II - kurs rozwijający
3. PNF w skoliozach
4. Kurs kliniczny koncepcji PNF w Neurologii

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno - motorycznymi.

Zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego

Thera-Band Academy
Warsztaty szkoleniowe Thera-Band: "Teoria i praktyka w aspekcie terapeutycznym(ogólno-kondycyjnym, zdrowotnym i treningu sportowego) ćwiczenia oporowe z wykorzystaniem taśm i piłek Thera-Band"

Szkolenie z zakresu "Zadania zespołów wczesnej interwencji w kompleksowym wspomaganiu rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi" 2009

Szkolenie z zakresu krioterapii i obsługi aparatu do krioterapii Cryo-T 2007

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Fizjoterapeuta

mgr Piotr Lempart

Certyfikowany terapeuta koncepcji BOBATH. Dyplomowany terapeuta koncepcji PNF specjalizujący się w zaburzeniach nerwowo-mięśniowych na tle chorób i urazów rdzenia kręgowego i mózgu. Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: „Analiza stanu czynnościowego kręgosłupa u pracowników biurowych”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
IBITA Bobath
"Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath"
- Kurs podstawowy (2019)

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF)
1. Moduł I - kurs podstawowy (2014)
2. Moduł II - kurs rozwijający - tytuł dyplomowanego terapeuty PNF (2018)

Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth (2015-2016)
1. Moduł I: Badanie i leczenie kończyny dolnej (UEX)
2. Moduł II: Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX)
3. Moduł III: Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa (UWS)
4. Moduł IV: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa (OWS)

Rozszerzony kurs Kinesiotapingu w sporcie i medycynie (2012)
Kurs Anatomii Palpacyjnej (2018)
"Profesjonalny dietetyk i rehabilitant w opiece nad chorymi przewlekle" (2012)
"Interdyscyplinarne podejście do usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego" (2014)

mgr Piotr Lempart

Fizjoterapeuta

mgr Alicja Maksylewicz

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: Ocena wpływu różnych form treningu stabilizacji na sztywność pasywną mięśni kulszowo-goleniowych i prostego uda u piłkarzy.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna
OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe
wg. koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe
wg. koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa. Techniki
podstawowe wg. koncepcji Kaltenborna i Evjantha
UWS - Badanie i leczenie dolnej części kręgosłupa. Techniki
podstawowe wg. koncepcji Kaltenborna i Evjantha

DODATKOWE SZKOLENIA/KONFERENCJE :
Postępowanie diagnostyczne – terapeutyczne w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
Fascial Yoga – fizjoterapeutyczne aspekty praktyki jogi
I sympozjum fizjoterapeutyczne, staw kolanowy , CEMED Warszawa
X Jubileuszowa Konferencja Warsztatowa (Rehabilitacja w Praktyce) Diagnostyka i terapia schorzeń kręgosłupa
I sympozjum fizjoterapeutyczne, staw barkowy
Aktywność fizyczna kobiet po porodzie
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
Mobilność , stabilność , sensomotoryka – trening uzupełniający w sporcie
Trening funkcjonalny – Moduł podstawowy

mgr Alicja Maksylewicz

Fizjoterapeuta

mgr Rafał Bandura

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kurs Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT MT I (2014 - 2017)
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego

Kurs RUSI - Rehabilitative Ultrasound Imaging (2019)

mgr Rafał Bandura

Fizjoterapeuta

mgr Anna Podskarbi-Skoludek

Absolwentka studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
McKenzie 2013-2015
Część A MDT - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
Część B MDT - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa
Część C MDT - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz kończyna dolna
Część D MDT - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa oraz kończyna górna

Ukończenie modułu I i II stopnia z terapii mięśniowo-powięziowych Punktów Spustowych Trigger Points z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu 2012

Kurs masażu w Instytucie Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Katowicach (masaż klasyczny, sportowy, leczniczy, kamieniami) 2008-2009

DODATKOWE SZKOLENIA/KONFERENCJE :
Szkolenie pt. „Diagnostyka i leczenie zachowawcze w wysiłkowym nietrzymaniu moczu” 2016
Szkolenie pt. „Wykorzystanie trakcji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa” 2016
Trening funkcjonalny- moduł podstawowy 2015
Kończyna górna - diagnostyka i elementy terapii 2015
Kończyna dolna- diagnostyka i elementy terapii 2015
Ukończenie I i II stopnia nauki języka migowego w Katowicach 2012-2013
Warsztaty pt. „ Innowacyjne rozwiązania informatyczne i konstrukcyjne w dziedzinie teleopieki medycznej” 2015
Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna” w Katowicach 2008

mgr Anna Podskarbi-Skoludek

Fizjoterapeuta

mgr Roksana Nowak

Absolwentka fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Szkoła podyplomowa z zakresu masażu w ośrodku Elpax w Bytomiu zakończona zdobyciem tytułu technika masażysty

NEURAC - The Redcord Education Program

Zaawansowane techniki diagnostyki i leczenia narządu ruchu

Szkolenie z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych

Kinezjotaping

mgr Roksana Nowak

Fizjoterapeuta

mgr Monika Chawińska

Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: „Ocena kontroli posturalnej a urazowość wśród dzieci trenujących sztuki walki”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
2021 - Certyfikat "Trenera Personalnego", kwalifikacje według wymagań określonych przez Polski Związek Trenerów Personalnych, w oparciu o Sektorową Ramę Kwalifikacji w Sporcie na poziomie 4 (PRK4) oraz Europejską ramę Kwalifikacji na poziomie 4 (EQF4),

2021 - Kurs: Kinesio taping fundamentals and advanced (KT1 & KT2), Jacek Sasinowski, Katowice, Kinesio Polska,

2021 - Kurs: "Suche igłowanie - medyczna akupunktura" moduł I, firma szkoleniowa Rehaintegro,

2020 - Kurs: "Masaż tkanek głębokich" obejmujący szkolenie 80 godzin dydaktycznych zajęć teoretyczno-praktycznych, Centrum Szkoleniowe Rafał Uryzaj,

KONFERENCJE I SYMPOZJA
2021 - XIV Wiosna z Fizjoterapią - Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa, "Narząd ruchu - biomechanika, diagnostyka, leczenie", Warszawa,

2019 - projekt "Workshops on the results of project titled "Development of innovative Training contents based on the applicability of Virtual Reality in the field of Stroke Rehabilitation,

2018 - II edycja Szkoły Ortopedii, poświęconej złamaniom w obrębie kończyny dolnej, Piekary Śląskie,

2018 - Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa; temat: "Lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta - partnerzy w działaniu", Tarnowskie Góry".

mgr Monika Chawińska

Fizjoterapeuta

mgr Kacper Smoleń

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Temat pracy magisterskiej: ,,Ocena skuteczności wybranych terapii na wyprost w stawie skokowym''.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Ukończenie kursu z zakresu Masażu tkanek głębokich; instruktor mgr Paweł Szeklicki; Moduł I 6-8.11.2020 Moduł II 4-6.12.2020 (Szkolenia Rafał Uryzaj)

Ukończenie kursu z zakresu Terapii punktów spustowych; instruktor mgr Paweł Szeklicki; 5-7.02.2021

Ukończenie szkolenia z zakresu biomechaniki stawów obwodowych - moduły: bark / biodro / kolano / stopa; instruktor dr Ryszard Biernat 27-28.11.2021 oraz 18-19.12.2021

Ukończenie Dynamic Neuromuscular Stabilization according to Kolar a developmental kinesiology approach; moduł A - 31.03-02.04; moduł B - 2-4.06.2023

mgr Kacper Smoleń

Fizjoterapeuta

mgr Mateusz Sysakiewicz

Absolwent fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Uczestnik studiów podyplomowych "Integracja Sensoryczna" Centrum SI 2023-2024.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kurs "Osteopatia i chiropraktyka" Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 2021

Studia podyplomowe "Integracja Sensoryczna" Centrum SI 2023-2024

mgr Mateusz Sysakiewicz

Fizjoterapeuta uroginekologiczny

Fizjoterapeuta

mgr Paulina Wilisowska

Certyfikowana Fizjoterapeutka Uroginekologiczna oraz Terapeutka Manualna. Swoją przygodę z uroginekologią rozpoczęła już na studiach. Podczas współpracy z kołem naukowym na AWF Katowice powstały dwie prace: „Porównanie wpływu wibracji całego ciała o dwóch różnych intensywnościach na aktywność mięśni dna miednicy u zdrowych kobiet.” oraz „Ocena bioelektrycznej aktywności mięśni dna miednicy oraz nasilenia objawów nietrzymana moczu po pięciomiesięcznym okresie ćwiczeń”

Na codzień przygotowuje kobiety do ciąży oraz opiekuje się nimi w trakcie jej trwania. Ponadto pracuje z pacjentami cierpiącymi na dysfunkcję dna miednicy, rozejściem mięśnia prostego brzucha oraz wszelkiego rodzaju bliznami.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej Kurs VI modułowy zakończony uzyskaniem tytułu dyplomowanego terapeuty uro- ginekologicznego z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uro-Ginekologicznego ( PTUG ) Reha-Plus 2021

BeBo ® trening dna miednicy Kurs III modułowy zakończony uzyskaniem tytułu certyfikowanego trenera BeBo ®

Terapia Manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie V modułowy kurs (Kraków 2022)

Aspekt położniczy i osteopatyczny w trakcie ciąży, porodu i połogu (Tyszko-Bury Szkolenia Warszawa 2021)

Zintegrowane techniki pracy z blizną (GWSH Katowice 2021)

Techniki relaksacji w ciąży (Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych 2021)

Rehabilitacja okołoporodowa (Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych 2021)

Bolesne miesiączkowanie oraz endometrioza - praktyka fizjoterapeutyczna (Movuto 2022)

Rozejście kresy białej (Fizjopassion 2022)

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego (Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych 2021)

mgr Paulina Wilisowska

Neurologopeda

Neurologopeda, filolog polski

mgr Sylwia Serwach

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w specjalności logopedia i neurologopedia.
Certyfikowany terapeuta innowacyjnych metod elektrostymulacji w logopedii.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na oddziałach zakładów opiekuńczo-leczniczych, oddziałach wentylacji mechanicznej, oddziałach geriatrycznych, prowadząc poradnie neurologopedyczną dla dzieci i dorosłych oraz angażując się w projekty unijne skierowane do pacjentów w wieku geriatrycznym dotkniętych schorzeniami neurologicznymi.
Tytuł pracy magisterskiej: Gramatyka dziecka z niepoprawną wymową wychowującego się w domu dziecka – studium przypadku
Tytuł pracy dyplomowej w zakresie logopedii: Diagnoza i terapia sygmatyzmu osoby dorosłej – studium przypadku
Tytuł pracy dyplomowej w zakresie neurologopedii: Analiza postępów terapii logopedycznej pacjentki po udarze lewej półkuli mózgu w trakcie dwuletniej pracy terapeutycznej.

WARSZTATY, KONFERENCJE Z ZAKRESU LOGOPEDII I NEUROLOGOPEDII

• Udział w konferencji pt. Mowa dawniej i dziś – profilaktyka logopedyczna w praktyce lekarskiej, CITTRFUŚ;
• Udział w spotkaniu warsztatowym pt. Strategie logopedycznych oddziaływań w edukacji przedszkolnej oraz Wsparcie osób jąkających się. Co można znaleźć w sieci?, I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów;
• Udział w konferencji pt. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole – refleksja historyczna i problemy współczesności, CITTRFUŚ;
• Udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD);
• Prowadzenie warsztatu z zakresu skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski, Festiwal Nauki;
• Wygłoszenie referatu pt. Dlaczego warto rozgrzać aparat mowy przed przemówieniem podczas konferencji naukowej W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Prezentacja posteru pt. Komunikacja w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, seminarium W świecie logopedii – ABC dobrej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD);
• Udział w warsztacie szkoleniowym pt. Jak mówić, żeby nie zaniemówić, Uniwersytet Śląski;
• Prezentacja posteru pt. Wskazówki dla mówców, czyli jak rozgrzać aparat mowy przed wystąpieniem publicznym podczas konferencji W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Prezentacja posteru pt. Rola rozgrzewki głosowej w profilaktyce chorób głosu podczas konferencji naukowej W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Udział w konferencji pt. Autyzm i zespół Aspergera w ujęciu metodyczno-terapeutycznym w ramach Światowego Dnia Dla Autyzmu, PPP w Gliwicach;
• Uczestnictwo w Seminarium Naukowym Część II Logopedia śląska w badaniach i praktyce, Uniwersytet Śląski;
• Udział w konferencji naukowej pt. Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki, Uniwersytet Śląski;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Wszystko o przesiewowych badaniach logopedycznych, Akademia logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym?, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Emisja głosu w Twoim gabinecie logopedycznym, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Jąkanie. Sesja pytań i odpowiedzi, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka!, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. 3 narzędzia do oceny słuchu, które może wykorzystać każdy logopeda, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Audiologia dla każdego logopedy, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Terapia logopedyczna Małego Dziecka z autyzmem, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Dlaczego dziecko z autyzmem nie uśmiecha się? Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym, Akademia Logopedy.

mgr Sylwia Serwach

Neuropsycholog

Neuropsycholog

mgr Julia Wyszomirska

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych w zakresie neuropsychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz diagnozy i terapii neuropsychologicznej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

NES Online ACE - III Training 2014

Kurs EEG Biofeedback Biomed 2014

Testy w diagnozie neuropsychologicznej - przegląd metod 2011

EEG Biofeedback Kurs I stopnia 2011

Licencja uprawniająca do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni 2011

Podyplomowe szkolenie "podstawy psychoterapii" 2006 - 2008

Diagnoza neuropsychologiczna / Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej 2007 - 2008

Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych Departament Zdrowia MSWiA 2007

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych 2004

Członkostwo w towarzystwach i stowarzyszeniach:
1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne
2. Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
3. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Działalność naukowa:
1. Ocena wpływu wsparcia społecznego na psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej pacjentów w trakcie leczenia paliatywnego lub radykalnego. Psychoonkologia 2014;3
2. Terapia psychologiczno - logopedyczna pacjenta z rozległym urazem czaszkowo - mózgowych, Studium przypadki. II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce, 31 maja 2014, Katowice
3. Obraz ciała pacjentów po udarze mózgu. Konferencja interdyscyplinarna "Zagrożenia behawioralne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie", 13 grudnia 2013, Katowice
4. Od globalnych do wybiórczych zaburzeń świadomości. Analiza procesu wybudzania się ze śpiączki - studium przypadku. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin
5. Wpływ chemioterapii na funkcjonowanie poznawcze pacjentek chorych na raka piersi. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin

mgr Julia Wyszomirska

Psychoterapeuta

Psycholog

mgr Iwona Kamińska - Borówka

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym spełniające wymogi do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Psychologicznym. Uzyskała również stosowne kwalifikacje zawodowe przygotowujące do prowadzenia szkoleń z zakresu funkcji interpersonalnych w ramach Szkoły Trenerów "Metrum " w Katowicach.Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracownik Zespołu Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych oraz Oddziału Leczenia Nerwic Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną (diagnoza osobowości, procesów poznawczych, kwalifikacja do psychoterapii), prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych.
Członek zarządu śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Iwona Kamińska - Borówka

Dietetyk

Dietetyk Kliniczny

Mgr Aleksandra Kuleczka

Dietetyk kliniczny. Absolwentka dietetyki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunku „Trener fitnessu i ćwiczeń siłowych” oraz „Przygotowanie motoryczne w grach zespołowych”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Dietetyka kliniczna - insulinooporności i zespół PCOS,

Dietetyka sportowa w teorii i praktyce,

Budowanie masy mięśniowej na diecie wegańskiej,

Praktyczne wykorzystanie badań genetycznych i diagnostycznych w sporcie.

Mgr Aleksandra Kuleczka

Transport osób z niepełnosprawnością

Osoba odpowiedzialna za transport

Roman Szymczak

Studia magisterskie ukończone w 2011 r. kierunek: Bezpieczeństwo
Wewnętrzne Wyższa Szkoła Policji  w Szczytnie - tytuł Magistra. Studia licencjackie ukończone w 2003 r. kierunek: Socjologia,
specjalność: Praca Socjalna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kursy i szkolenia:
- kursy pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane przez PCK w Słupsku (1997 r.), Legionowie (1999 r.), Katowicach (2002 r.), Szczytnie (2010 r.);
- kurs z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej w warunkach;
działań specjalnych w Katowicach (2002 r.);
- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - tytuł Ratownika
Katowice 2011r.;
- Kurs ratownictwa wodnego i tytuł Ratownika w Legionowie w 1999r;
- Szkolenie ratownictwa lodowego Gliwice (2005 r.);
- uprawnienia zawodowe stermotorzysty i Bosmana Żeglugi Śródlądowej;
- kurs specjalistyczny pływania łodzią w trudnych warunkach atmosferycznych;
- uprawnienia płetwonurka KDP;
- szkolenie z zakresu ratownictwa, transportu i intensywnej terapii
pacjentów po wypadku nurkowym z wykorzystaniem komory hiperbarycznej organizowany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,  Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni (2003 r.);
- kurs Instruktora Sportu ukończony w Opolu 1993 r. - część ogólna;
- stopień Mistrzowski Shodan  (1 Dan) Karate Shotokan, Kowary (1994 r.);
- kurs Instruktora Sportu część ogólna i specjalizacja - Tytuł państwowy
instruktora Karate Shotokan (Bielsko Biała 2011 r.);
- uprawnienia zawodowe kierowcy kat. B (badania psychotechniczne);

Roman Szymczak
Masz pytania?