modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

kadra

Lekarze

Ortopeda

dr n. med. Adam Pierzchała

Dr n. med. Adam Pierzchała specjalista ortopeda - traumatolog narządu ruchu. Doświadczenie zdobywane już w trakcie studiów medycznych w oddziałach ortopedii i chirurgii urazowej w Anglii oraz Niemczech.

Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęcie pracy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SUM w Katowicach na stanowisku asystenta od listopada 2002 r. do sierpnia 2012r.

W 2010 r. ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

W roku 2011 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: Stężenie prozapalnych i przeciwzapalnych cytokin w płynie stawowym i surowicy krwi, u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.

Od kwietnia 2013 r. praca w Klinice Chirurgii Endoskopowej "Sport - Klinika" w Żorach.

Podczas dotychczasowego szkolenia zawodowego uczestnictwo w wielu kursach, konferencjach, zjazdach, sympozjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych zarówno przez polskie jak i zagraniczne ośrodki naukowe.

dr n. med. Adam Pierzchała

Ortopeda

lek. med. Ryszard Godula

Lek. med. Ryszard Godula lekarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył studia medyczne w 1975 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. W 1991 roku, przystąpił do egzaminu specjalizacyjnego, dzięki czemu uzyskał uprawnienia i tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Lek. med. Ryszard Godula specjalizuje się w ortopedii i traumatologii. Oferuje pomoc pacjentom cierpiącym z powodu dolegliwości związanych z zespołami bólowymi (zespół cieśni nadgarstka, zespół nerwu łokciowego). Przeprowadza badania USG narządu ruchu. Wykonuje zabiegi artroskopowe (endoskopowe) stawu kolanowego, barkowego i łokciowego. Zajmuje się terapią pacjentów z przykurczem Dupuytrena, a także przeprowadza operacje ortopedyczne oraz zabiegi chirurgiczne z zakresu chirurgii urazowej. W ramach terapii naprawia uszkodzenia tkanek miękkich i zajmuje się zespoleniami złamań.

lek. med. Ryszard Godula

Ortopeda

lek. med. Łukasz Lubelski

W 2010 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i tramatologii narządu ruchu.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem poprzez wieloletnią pracę w kilku śląskich szpitalach na oddziałach ortopedii, jak i podczas licznych szkoleń, zjazdów, kursów i sympozjów naukowych. Zainteresowanie rehabilitacją, czyli niezbędną składową procesu leczenia, łączyło się zawsze z pasją do czynnego uprawiania sportów jak biegi średnie i długie, wspinaczka, sporty górskie, narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz skitouring.

lek. med. Łukasz Lubelski

Fizjoterapeuci

Kierownik rehabilitacji

mgr Jakub Kraszewski

Certyfikowany terapeuta manualny (szkoła niemiecka IFOMPT) oraz dyplomowany terapeuta koncepcji PNF. W trakcie szkolenia osteopatycznego na Akademii Osteopatii w Warszawie. Specjalizuje się w zaburzeniach nerwowo - mięśniowo - szkieletowych w obrębie narządu ruchu powstałych w wyniku chorób, urazów lub dysfunkcji. Kierownik Górnośląskiego Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii MODERN-REH w Mysłowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Temat pracy magisterskiej: "Wpływ wibracji na funkcję pompy mięśniowo-naczyniowej u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego". Uczestnik licznych kongresów i sympozjów naukowych z zakresu medycyny.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Osteopatia (Studia na Akademii Osteopatii w Warszawie należącej do OSEAN Osteopathic European Academic Network) 2020 - 2024

Terapia manualna NOMT MTII 2011 - 2014:
1. Moduł I: Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
2. Moduł II: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa + kkd
3. Moduł III: Dysfunkcje kompleksu miedniczo - udowego + kkd
4. Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno - piersiowego i odcinka szyjnego kręgosłupa + kkg
5. Moduł V: Dysfunkcje szyjno - czaszkowe

Kurs FMS (functional movement screen) 2014

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów 2013

Wykorzystanie sEMG w praktyce fizjoterapeutycznej 2012

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2009-2011:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego MTI

Wspólczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich 2007-2008:
1. Moduł I: Techniki Energizacji Mięśni część 1
2. Moduł II: Techniki Energizacji Mięśni część 2
3. Moduł III: Mięśniowo - powięziowe rozlużnianie(Myofascial Release)
4. Moduł IV: Technika Aktywnego Rozlużniania (Active Release Technique)
5. Moduł V: Dysbalans mięśniowo - powięziowy
6. Moduł VI: Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych

Stabilizacja centralna i obwodowa 2008:
1.Moduł I: Stabilność- niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących.
2.Moduł II: Nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2010:
1. Moduł I: PNF basic
2. Moduł II: PNF - tytuł dyplomowanego terapeuty PNF

Terapia czaszkowo - krzyżowa w ujęciu osteopatycznym 2018
1. Moduł I
2. Moduł II

Anatomia Palpacyjna 2018

Pliki do pobrania

 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 2

  Pobierz
 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.2

  Pobierz
mgr Jakub Kraszewski

fizjoterapeuta

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Międzynarodowy terapeuta koncepcji PNF. Absolwent fizjoterapii na Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza czynników ryzyka chorób zwyrodnieniowych stawów kolanowych".

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2005-2008:
1. Moduł I - kurs podstawowy
2. Moduł II - kurs rozwijający
3. PNF w skoliozach
4. Kurs kliniczny koncepcji PNF w Neurologii

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno - motorycznymi.

Zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego

Thera-Band Academy
Warsztaty szkoleniowe Thera-Band: "Teoria i praktyka w aspekcie terapeutycznym(ogólno-kondycyjnym, zdrowotnym i treningu sportowego) ćwiczenia oporowe z wykorzystaniem taśm i piłek Thera-Band"

Szkolenie z zakresu "Zadania zespołów wczesnej interwencji w kompleksowym wspomaganiu rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi" 2009

Szkolenie z zakresu krioterapii i obsługi aparatu do krioterapii Cryo-T 2007

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Fizjoterapeuta

mgr Piotr Lempart

Certyfikowany terapeuta koncepcji BOBATH. Dyplomowany terapeuta koncepcji PNF specjalizujący się w zaburzeniach nerwowo-mięśniowych na tle chorób i urazów rdzenia kręgowego i mózgu. Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: „Analiza stanu czynnościowego kręgosłupa u pracowników biurowych”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
IBITA Bobath
"Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath"
- Kurs podstawowy (2019)

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF)
1. Moduł I - kurs podstawowy (2014)
2. Moduł II - kurs rozwijający - tytuł dyplomowanego terapeuty PNF (2018)

Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth (2015-2016)
1. Moduł I: Badanie i leczenie kończyny dolnej (UEX)
2. Moduł II: Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX)
3. Moduł III: Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa (UWS)
4. Moduł IV: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa (OWS)

Rozszerzony kurs Kinesiotapingu w sporcie i medycynie (2012)
Kurs Anatomii Palpacyjnej (2018)
"Profesjonalny dietetyk i rehabilitant w opiece nad chorymi przewlekle" (2012)
"Interdyscyplinarne podejście do usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego" (2014)

mgr Piotr Lempart

Fizjoterapeuta

mgr Alicja Maksylewicz

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: Ocena wpływu różnych form treningu stabilizacji na sztywność pasywną mięśni kulszowo-goleniowych i prostego uda u piłkarzy.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna
OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe
wg. koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe
wg. koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa. Techniki
podstawowe wg. koncepcji Kaltenborna i Evjantha
UWS - Badanie i leczenie dolnej części kręgosłupa. Techniki
podstawowe wg. koncepcji Kaltenborna i Evjantha

DODATKOWE SZKOLENIA/KONFERENCJE :
Postępowanie diagnostyczne – terapeutyczne w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
Fascial Yoga – fizjoterapeutyczne aspekty praktyki jogi
I sympozjum fizjoterapeutyczne, staw kolanowy , CEMED Warszawa
X Jubileuszowa Konferencja Warsztatowa (Rehabilitacja w Praktyce) Diagnostyka i terapia schorzeń kręgosłupa
I sympozjum fizjoterapeutyczne, staw barkowy
Aktywność fizyczna kobiet po porodzie
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
Mobilność , stabilność , sensomotoryka – trening uzupełniający w sporcie
Trening funkcjonalny – Moduł podstawowy

mgr Alicja Maksylewicz

Fizjoterapeuta

mgr Rafał Bandura

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kurs Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT MT I (2014 - 2017)
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego

Kurs RUSI - Rehabilitative Ultrasound Imaging (2019)

mgr Rafał Bandura

Fizjoterapeuta

mgr Anna Podskarbi-Skoludek

Absolwentka studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
McKenzie 2013-2015
Część A MDT - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
Część B MDT - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa
Część C MDT - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz kończyna dolna
Część D MDT - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa oraz kończyna górna

Ukończenie modułu I i II stopnia z terapii mięśniowo-powięziowych Punktów Spustowych Trigger Points z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu 2012

Kurs masażu w Instytucie Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Katowicach (masaż klasyczny, sportowy, leczniczy, kamieniami) 2008-2009

DODATKOWE SZKOLENIA/KONFERENCJE :
Szkolenie pt. „Diagnostyka i leczenie zachowawcze w wysiłkowym nietrzymaniu moczu” 2016
Szkolenie pt. „Wykorzystanie trakcji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa” 2016
Trening funkcjonalny- moduł podstawowy 2015
Kończyna górna - diagnostyka i elementy terapii 2015
Kończyna dolna- diagnostyka i elementy terapii 2015
Ukończenie I i II stopnia nauki języka migowego w Katowicach 2012-2013
Warsztaty pt. „ Innowacyjne rozwiązania informatyczne i konstrukcyjne w dziedzinie teleopieki medycznej” 2015
Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna” w Katowicach 2008

mgr Anna Podskarbi-Skoludek

Fizjoterapeuta

mgr Roksana Nowak

Absolwentka fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Szkoła podyplomowa z zakresu masażu w ośrodku Elpax w Bytomiu zakończona zdobyciem tytułu technika masażysty

NEURAC - The Redcord Education Program

Zaawansowane techniki diagnostyki i leczenia narządu ruchu

Szkolenie z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych

Kinezjotaping

mgr Roksana Nowak

Fizjoterapeuta

mgr Adrianna Koza

Absolwentka fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Temat pracy magisterskiej: „Wpływ lecznictwa uzdrowiskowego na jakość życia pacjentów po leczeniu sanatoryjnym”.

mgr Adrianna Koza

Fizjoterapeuta

mgr Monika Chawińska

Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: „Ocena kontroli posturalnej a urazowość wśród dzieci trenujących sztuki walki”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
2021 - Certyfikat "Trenera Personalnego", kwalifikacje według wymagań określonych przez Polski Związek Trenerów Personalnych, w oparciu o Sektorową Ramę Kwalifikacji w Sporcie na poziomie 4 (PRK4) oraz Europejską ramę Kwalifikacji na poziomie 4 (EQF4),

2021 - Kurs: Kinesio taping fundamentals and advanced (KT1 & KT2), Jacek Sasinowski, Katowice, Kinesio Polska,

2021 - Kurs: "Suche igłowanie - medyczna akupunktura" moduł I, firma szkoleniowa Rehaintegro,

2020 - Kurs: "Masaż tkanek głębokich" obejmujący szkolenie 80 godzin dydaktycznych zajęć teoretyczno-praktycznych, Centrum Szkoleniowe Rafał Uryzaj,

KONFERENCJE I SYMPOZJA
2021 - XIV Wiosna z Fizjoterapią - Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa, "Narząd ruchu - biomechanika, diagnostyka, leczenie", Warszawa,

2019 - projekt "Workshops on the results of project titled "Development of innovative Training contents based on the applicability of Virtual Reality in the field of Stroke Rehabilitation,

2018 - II edycja Szkoły Ortopedii, poświęconej złamaniom w obrębie kończyny dolnej, Piekary Śląskie,

2018 - Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa; temat: "Lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta - partnerzy w działaniu", Tarnowskie Góry".

mgr Monika Chawińska

Fizjoterapeuta

mgr Michał Tabor

Absolwent Fizjoterapii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
2020 - Kurs: "Fizjoterapia w geriatrii", Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

2020 - Kurs: "Kurs podstawowy Kinesiology Taping"

2021 - Kurs: "Neuromobilizacja obwodowego układu nerwowego", GWSH Katowice

2022 - Kurs: "Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną", 64 godziny zajęć teoretyczno-praktycznych, Stowarzyszenie International Association of Deep Tissue Massage Practitioners

2022 - Kurs: "Podstawy metod neurofizjologicznych (PNF, NDT-Bobath, Neuromobilizacja)", ACK AWF Katowice

mgr Michał Tabor

Fizjoterapeuta

mgr Oliwia Guzy

Certyfikowana terapeutka Bobath. Dyplomowana terapeutka koncepcji PNF.
Absolwentka fizjoterapii na AWF Katowice. Tytuł pracy magisterskiej:
„Zmiany mineralne tkanki kostnej u pacjentów z endoprotezą stawu
kolanowego”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
2018 - Kurs rozwijający „Bobath dla dorosłych”

2018 - Kurs podstawowy „Bobath dla dorosłych”

2018 - Kurs „Stretching optymalny”

2017 - Kurs podstawowy „Neurac 1”

2016 - Kurs „Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji Mulligana, moduł A i B”

2015 - „Kurs podstawowy Halliwick”

2013 - „Kurs rozwijający PNF” - Reha Plus

2011 - „Kurs podstawowy PNF” - Reha Plus

2011 - „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów
THERA-BAND” - Thera-Band Academy

2006 - Kurs „Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie,
punkty spustowe, ból i napięcie mięśni”

2006 - Kurs „Spastyczność” - Reha Plus

2006 - Szkolenie z zakresu aktywnej rehabilitacji - GCR REPTY

2006 - Kurs podstawowy „Kinesiology Taping” - K-Acttive Associaton

mgr Oliwia Guzy

Fizjoterapeuta uroginekologiczny

Fizjoterapeuta

mgr Paulina Wilisowska

Certyfikowana Fizjoterapeutka Uroginekologiczna oraz Terapeutka Manualna. Swoją przygodę z uroginekologią rozpoczęła już na studiach. Podczas współpracy z kołem naukowym na AWF Katowice powstały dwie prace: „Porównanie wpływu wibracji całego ciała o dwóch różnych intensywnościach na aktywność mięśni dna miednicy u zdrowych kobiet.” oraz „Ocena bioelektrycznej aktywności mięśni dna miednicy oraz nasilenia objawów nietrzymana moczu po pięciomiesięcznym okresie ćwiczeń”

Na codzień przygotowuje kobiety do ciąży oraz opiekuje się nimi w trakcie jej trwania. Ponadto pracuje z pacjentami cierpiącymi na dysfunkcję dna miednicy, rozejściem mięśnia prostego brzucha oraz wszelkiego rodzaju bliznami.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej Kurs VI modułowy zakończony uzyskaniem tytułu dyplomowanego terapeuty uro- ginekologicznego z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uro-Ginekologicznego ( PTUG ) Reha-Plus 2021

BeBo ® trening dna miednicy Kurs III modułowy zakończony uzyskaniem tytułu certyfikowanego trenera BeBo ®

Terapia Manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie V modułowy kurs (Kraków 2022)

Aspekt położniczy i osteopatyczny w trakcie ciąży, porodu i połogu (Tyszko-Bury Szkolenia Warszawa 2021)

Zintegrowane techniki pracy z blizną (GWSH Katowice 2021)

Techniki relaksacji w ciąży (Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych 2021)

Rehabilitacja okołoporodowa (Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych 2021)

Bolesne miesiączkowanie oraz endometrioza - praktyka fizjoterapeutyczna (Movuto 2022)

Rozejście kresy białej (Fizjopassion 2022)

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego (Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych 2021)

mgr Paulina Wilisowska

Neurologopeda

mgr Ksenia Woźniczko

Neurologopeda, surdologopeda, audiolog, protetyk słuchu.
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę pogłębiała także w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
Tytuł pracy magisterskiej: ,, Ocena wpływu polaryzacji krótkiego tonu o częstotliwości 500 Hz na progi fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu."
Członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Wielokrotnie czynnie występowała na konferencjach otolaryngologicznych, a także tych podejmujących tematykę wczesnej interwencji logopedycznej.

Wybrane dodatkowe kwalifikacje:
Kurs: RehaIngest w praktyce neurologopedycznej, Katowice, 2019
Kurs: Dysfagia u dzieci i dorosłych, dr M Rządzka, Bydgoszcz 2019
Kurs: Rehabilitacja głosu w zaburzeniach neurologicznych, 2019
Kurs: Program MÓWIK, 2019
Kurs: Masaż Shantala, Kraków, 2019
Kurs: Niemowlak u logopedy, 2018
Kurs: Trening umiejętności bazowych, 2018
Kurs: Guguhopla, 2018
Kurs: Zaburzenia połykania u dorosłych i dzieci, M.Rządzka, 2018
Kurs: PNF dla logopedów, Katowice, 2018
Śląskie Spotkana Logopedyczne: zaburzenia połykania, Repty, 2018 r.
Kurs: Integracja sensoryczna dla logopedów, Katowice, 2018
Kurs: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych; autorski program dr Anny Regner – część druga, Katowice, 2018
Kurs: Metoda Dobrego Startu, Katowice, 2018
Kurs: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych; autorski program dr Anny Regner – część pierwsza, Katowice, 2018
Kurs: Terapia oddechowa Katowice, 2018
Kurs: Nadmierne ślinienie- techniki terapeutyczne, Katowice, 2018
Kurs: Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym, Katowice, 2018
Kurs: Kompleksowa diagnoza i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych, Katowice, 2018
Publikacja naukowa w Jourrnal of Hearing Science [May2017, Vol. 7 Issue 2, p71-71. 1/4p]
Wystąpienie na XXV International Evoked Response Audiometry Study Group, Warszawa,
2017
Kurs: Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej, Repty, 2017
Kurs: Vocastim- elektrostymulacja- terapia zaburzeń połykania, Warszawa, 2017
Kurs: Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej, Katowice, 2017
Warsztaty: Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z dysfunkcją oddychania, Chorzów, 2017
Kurs: Terapia logopedyczna osób z padaczką, Lublin, 2017
Kurs: Zaburzenia rezonansu w diagnozie i terapii logopedycznej, prof. Pluta- Wojciechowska,
2017
Terapia Pozycji Oralnej Talk Tools, 2017
Kształtowanie sprawności prozodycznych, Lublin, 2017
Elektrostymulacja podniebienia miękkiego, Warszawa, 2017
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii, Katowice, 2017
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna- prof. Pluta-Wojciechowska, Warszawa. 2017
Kurs KORP- pełne uprawnienia do pracy z narzędziem, Katowice, 2017
Kurs- Alternatywne metody komunikacji, Katowice, 2017
Kurs EEG Biofeedback, Katowice, 2017
Zab. Centralnego Przetwarzania Słuchowego- prowadzenie terapii wg Ozimka, Szczecin,
Certyfikat Polski Język Migowy- poziom podstawowy i średnio zaawansowany
Certyfikat- Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne- poziom I
Certyfikat- Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej
Kurs ,,Zaburzenia głosu u profesjonalistów”
XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej, Poznań 2016
Kurs ,,Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej”
Kurs ,,Wykonywanie subiektywnych badań słuchu”
Kurs ,,Wczesna opieka logopedyczna nad dziećmi z uszkodzeniami słuchu”
Kurs ,,Opóźniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne”
Certyfikat- Choreoterapia, Lublin, 2015
Certyfikat- Muzykoterapia, Lublin, 2015
Certyfikat – Fonogesty- I i II poziom
Kurs: Logorytmika

mgr Ksenia Woźniczko

Neurologopeda, filolog polski

mgr Sylwia Serwach

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w specjalności logopedia i neurologopedia.
Certyfikowany terapeuta innowacyjnych metod elektrostymulacji w logopedii.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na oddziałach zakładów opiekuńczo-leczniczych, oddziałach wentylacji mechanicznej, oddziałach geriatrycznych, prowadząc poradnie neurologopedyczną dla dzieci i dorosłych oraz angażując się w projekty unijne skierowane do pacjentów w wieku geriatrycznym dotkniętych schorzeniami neurologicznymi.
Tytuł pracy magisterskiej: Gramatyka dziecka z niepoprawną wymową wychowującego się w domu dziecka – studium przypadku
Tytuł pracy dyplomowej w zakresie logopedii: Diagnoza i terapia sygmatyzmu osoby dorosłej – studium przypadku
Tytuł pracy dyplomowej w zakresie neurologopedii: Analiza postępów terapii logopedycznej pacjentki po udarze lewej półkuli mózgu w trakcie dwuletniej pracy terapeutycznej.

WARSZTATY, KONFERENCJE Z ZAKRESU LOGOPEDII I NEUROLOGOPEDII

• Udział w konferencji pt. Mowa dawniej i dziś – profilaktyka logopedyczna w praktyce lekarskiej, CITTRFUŚ;
• Udział w spotkaniu warsztatowym pt. Strategie logopedycznych oddziaływań w edukacji przedszkolnej oraz Wsparcie osób jąkających się. Co można znaleźć w sieci?, I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów;
• Udział w konferencji pt. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole – refleksja historyczna i problemy współczesności, CITTRFUŚ;
• Udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD);
• Prowadzenie warsztatu z zakresu skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski, Festiwal Nauki;
• Wygłoszenie referatu pt. Dlaczego warto rozgrzać aparat mowy przed przemówieniem podczas konferencji naukowej W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Prezentacja posteru pt. Komunikacja w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, seminarium W świecie logopedii – ABC dobrej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD);
• Udział w warsztacie szkoleniowym pt. Jak mówić, żeby nie zaniemówić, Uniwersytet Śląski;
• Prezentacja posteru pt. Wskazówki dla mówców, czyli jak rozgrzać aparat mowy przed wystąpieniem publicznym podczas konferencji W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Prezentacja posteru pt. Rola rozgrzewki głosowej w profilaktyce chorób głosu podczas konferencji naukowej W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Udział w konferencji pt. Autyzm i zespół Aspergera w ujęciu metodyczno-terapeutycznym w ramach Światowego Dnia Dla Autyzmu, PPP w Gliwicach;
• Uczestnictwo w Seminarium Naukowym Część II Logopedia śląska w badaniach i praktyce, Uniwersytet Śląski;
• Udział w konferencji naukowej pt. Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki, Uniwersytet Śląski;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Wszystko o przesiewowych badaniach logopedycznych, Akademia logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym?, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Emisja głosu w Twoim gabinecie logopedycznym, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Jąkanie. Sesja pytań i odpowiedzi, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka!, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. 3 narzędzia do oceny słuchu, które może wykorzystać każdy logopeda, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Audiologia dla każdego logopedy, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Terapia logopedyczna Małego Dziecka z autyzmem, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Dlaczego dziecko z autyzmem nie uśmiecha się? Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym, Akademia Logopedy.

mgr Sylwia Serwach

Neuropsycholog

Neuropsycholog

mgr Julia Wyszomirska

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych w zakresie neuropsychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz diagnozy i terapii neuropsychologicznej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

NES Online ACE - III Training 2014

Kurs EEG Biofeedback Biomed 2014

Testy w diagnozie neuropsychologicznej - przegląd metod 2011

EEG Biofeedback Kurs I stopnia 2011

Licencja uprawniająca do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni 2011

Podyplomowe szkolenie "podstawy psychoterapii" 2006 - 2008

Diagnoza neuropsychologiczna / Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej 2007 - 2008

Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych Departament Zdrowia MSWiA 2007

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych 2004

Członkostwo w towarzystwach i stowarzyszeniach:
1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne
2. Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
3. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Działalność naukowa:
1. Ocena wpływu wsparcia społecznego na psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej pacjentów w trakcie leczenia paliatywnego lub radykalnego. Psychoonkologia 2014;3
2. Terapia psychologiczno - logopedyczna pacjenta z rozległym urazem czaszkowo - mózgowych, Studium przypadki. II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce, 31 maja 2014, Katowice
3. Obraz ciała pacjentów po udarze mózgu. Konferencja interdyscyplinarna "Zagrożenia behawioralne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie", 13 grudnia 2013, Katowice
4. Od globalnych do wybiórczych zaburzeń świadomości. Analiza procesu wybudzania się ze śpiączki - studium przypadku. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin
5. Wpływ chemioterapii na funkcjonowanie poznawcze pacjentek chorych na raka piersi. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin

mgr Julia Wyszomirska

Psychoterapeuta

Psycholog

mgr Iwona Kamińska - Borówka

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym spełniające wymogi do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Psychologicznym. Uzyskała również stosowne kwalifikacje zawodowe przygotowujące do prowadzenia szkoleń z zakresu funkcji interpersonalnych w ramach Szkoły Trenerów "Metrum " w Katowicach.Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracownik Zespołu Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych oraz Oddziału Leczenia Nerwic Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną (diagnoza osobowości, procesów poznawczych, kwalifikacja do psychoterapii), prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych.
Członek zarządu śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Iwona Kamińska - Borówka

Dietetyk

Dietetyk

mgr Żaneta Kaim

Zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem i zdrowym stylem życia zawsze były mi bliskie, stąd taki wybór kierunku studiów. Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, o specjalizacji w dietetyce i zdrowiu publicznym. Już w trakcie nauki zdobywałam doświadczenie zawodowe, zarówno podczas praktyk w szpitalach, jak również współpracując z portalem dla sportowców, którym drogą elektroniczną układałam diety

Po studiach zaczęłam pracę w jednym z pierwszych gabinetów dietetyki, które pomagałam współtworzyć od podstaw. Nabyłam tam bardzo cennego doświadczenia, które w przyszłości zaowocowało założeniem własnej działalności, we współpracy z ogólnopolską siecią DOBRY DIETETYK.

W bezpośredniej pracy z Klientem kładę nacisk przede wszystkim na eliminowanie nieprawidłowych przyzwyczajeń żywieniowych, rolę aktywności fizycznej w aspekcie zdrowego stylu życia oraz na udowodnienie, że dieta to nie "mniej jeść", ale świadomie lepiej się odżywiać.

mgr Żaneta Kaim

Dietetyk Kliniczny

Mgr Aleksandra Kuleczka

Dietetyk kliniczny. Absolwentka dietetyki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunku „Trener fitnessu i ćwiczeń siłowych” oraz „Przygotowanie motoryczne w grach zespołowych”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Dietetyka kliniczna - insulinooporności i zespół PCOS,

Dietetyka sportowa w teorii i praktyce,

Budowanie masy mięśniowej na diecie wegańskiej,

Praktyczne wykorzystanie badań genetycznych i diagnostycznych w sporcie.

Mgr Aleksandra Kuleczka

Rejestracja Medyczna i Administracja

Rejestracja medyczna i administracja

Mgr Marzena Wnęczak

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, kierunek pedagogika. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w uczelni wyższej, gdzie była odpowiedzialna między innymi za organizację procesu dydaktycznego, zajmowała się obsługą studentów i wykładowców oraz dbała o tworzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzorami dokumentów w szkolnictwie wyższym.

Kursy i szkolenia:
1. Kurs obsługi komputera IBM PC „PROCOIG” SP. z o.o. Ośrodek Szkolenia Autoryzowane Centrum Microsoft w Katowicach,
2. Szkolenie „Ochrona danych osobowych”,
3. Certyfikat ukończenia szkolenia dla auditorów wewnętrznych z zakresu systemu zarządzania jakością.

Mgr Marzena Wnęczak

Rejestracja medyczna i administracja

Anna Kowalska

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako starszy specjalista działu kredytów poprzez wydawanie ostatecznych decyzji kredytowych aż do osiągnięcia stanowiska kierowniczego działu analiz oraz wspomagania podległego zespołu.

Kolejnym etapem było rozpoczęcie współpracy z najbardziej prestiżowymi bankami na polskim rynku w zakresie kredytów hipotecznych i procedurami z tym związanymi.

Kursy i szkolenia:
1. Diamenty Komunikacji- podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji, ukierunkowanej na efektywną pracę zespołową i stymulowanie rozwoju pracowników
2. Kurs języka anielskiego III poziom
3. Kurs „Administracja biurowa i kadrowa z obsługą komputera”

Anna Kowalska

Transport osób z niepełnosprawnością

Osoba odpowiedzialna za transport

Roman Szymczak

Studia magisterskie ukończone w 2011 r. kierunek: Bezpieczeństwo
Wewnętrzne Wyższa Szkoła Policji  w Szczytnie - tytuł Magistra. Studia licencjackie ukończone w 2003 r. kierunek: Socjologia,
specjalność: Praca Socjalna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kursy i szkolenia:
- kursy pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane przez PCK w Słupsku (1997 r.), Legionowie (1999 r.), Katowicach (2002 r.), Szczytnie (2010 r.);
- kurs z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej w warunkach;
działań specjalnych w Katowicach (2002 r.);
- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - tytuł Ratownika
Katowice 2011r.;
- Kurs ratownictwa wodnego i tytuł Ratownika w Legionowie w 1999r;
- Szkolenie ratownictwa lodowego Gliwice (2005 r.);
- uprawnienia zawodowe stermotorzysty i Bosmana Żeglugi Śródlądowej;
- kurs specjalistyczny pływania łodzią w trudnych warunkach atmosferycznych;
- uprawnienia płetwonurka KDP;
- szkolenie z zakresu ratownictwa, transportu i intensywnej terapii
pacjentów po wypadku nurkowym z wykorzystaniem komory hiperbarycznej organizowany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,  Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni (2003 r.);
- kurs Instruktora Sportu ukończony w Opolu 1993 r. - część ogólna;
- stopień Mistrzowski Shodan  (1 Dan) Karate Shotokan, Kowary (1994 r.);
- kurs Instruktora Sportu część ogólna i specjalizacja - Tytuł państwowy
instruktora Karate Shotokan (Bielsko Biała 2011 r.);
- uprawnienia zawodowe kierowcy kat. B (badania psychotechniczne);

Roman Szymczak
Masz pytania?