modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

NEUROREHABILITACJA

NEUROREHABILITACJA

14.11.2015

     Specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowej neurorehabilitacji osób:

- po urazie rdzenia kręgowego

- po udarze mózgu

- po urazie czaszkowo - mózgowym

- chorych na Parkinsona, SM, SLA, SMA, MPDz, Rozszczep Kręgosłupa

     Głównym celem neurorehabilitacji w uszkodzeniach Centralnego Układu Nerwowego jest w jak największym stopniu przywrócenie utraconych funkcji, a także kompensacja tych, których odzyskanie nie jest możliwe. Zapewnienie kosmetyki układu kostno - stawowego, nerwowego, właściwości lepko-sprężystych tkanek miękkich (mięśni, powięzi) z uwzględnieniem stresu tkankowego (przeciążeń) w progresywnym usprawnianiu jest niezmiernie istotnym elementem nowoczesnej rehabilitacji pacjentów po przebytym uszkodzeniu CUN. Specjalistyczna ocena kliniczna w zakresie szeroko pojętej radiologii, badań instrumentalnych, testów funkcjonalnych, badań dodatkowych, a także oczekiwania pacjenta stanowią podłoże rzetelnej diagnozy, programowania rehabilitacji, wyznaczania celów krótkoterminowych i długoterminowych. Szczegółowa diagnostyka, indywidualny przebieg procesu rehabilitacyjnego, monitorowanie zastosowanego usprawniania wymaga wielopłaszczyznowej współpracy przedstawicieli wielu specjalności.

     Zespół terapeutyczny w MODERN-REH, w skład którego wchodzą wykwalifikowani fizjoterapeuci oraz lekarze o specjalizacjach: neurolog, neurochirurg, ortopeda, urolog, dermatolog, logopeda, a także psycholog, dietetyk, oraz seksuolog służy holistycznemu podejściu dla indywidualnych potrzeb każdego naszego pacjenta. Uszkodzenia w obrębie Ośrodkowego Układu Nerwowego pociągają za sobą szereg dysfunkcji w poszczególnych układach (układ oddechowy, układ moczowo-płciowy, układ krwionośny, układ kostno-stawowy, układ mięśniowy), powoduje zaburzenia procesów termoregulacji, hemodynamiki, itd. W wielu przypadkach w okresie wczesnym, jak i późniejszym dochodzi do obciążenia sfery psychosocjalnej pacjentów stykąjacych się z nową dla nich rzeczywistością np. po traumatycznym wypadku lub chorobie. Powyższe następstwa wymagają pielęgnacji i stymulacji terapeutycznej poprzez wykorzystywanie szerokiej wiedzy w zakresie rehabilitacji i lekarzy wielu specjalizacji. 

Inne artykuły
Masz pytania?