modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

Konkurs ofert

Konkurs ofert

01.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOEW NR 2 / 2016 / RPO WSL

 

W związku z realizacją projektu pt. "Zakup innowacyjnych urządzeń, wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnego procesu usług rehabilitacyjnych obejmujących reedukację chodu i tlenoterapię.", złożonego w ramach konkursu nr RPSL. 03.02.00-IP.01-24-001/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś Piorytetowa III, "Konkurencyjność MŚP", Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP", typ projektu "Wdrozenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych" firma GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ODNOWY I REHABILITACJI MODERN-REH S.C. MARCIN SZYCA, MARIUSZ SZYCA, JAKUB KRASZEWSKI zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.

Powrót do artykułów
Pliki do pobrania
  • WARUNKI SKŁADANIA OFERT

    Pobierz
  • OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM

    Pobierz
Inne artykuły
Masz pytania?