modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

Konkurs ofert / Competition for best offer

Konkurs ofert / Competition for best offer

02.02.2016

Wersja w języku polskim
 


W związku z realizacją projektu pt. "Zakup innowacyjnych urządzeń, wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnego procesu usług rehabilitacyjnych obejmujących reedukację chodu i tlenoterapię", złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Priorytetu III, "Konkurencyjności MŚP", Działanie 3.2. "Innowacje w MŚP", typ projektu "Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych" firma GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ODNOWY I REHABILITACJI MODERN-REH S.C. MARCIN SZYCA, MARIUSZ SZYCA, JAKUB KRASZEWSKI zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.
 

 
English version
 


In connetion with the project implementatnion, "The purchase of innovative equipmet, implementation, and commercialization of innovative process involving re-education and rehabilition services and oxygent therapy gait", submitted in the completion No. RPSL.03.02.00- IP.01-24-001/15 - Regional Operational Programme of Silesia for the period 2014-2020 under Priority III, "Competitiveness MŚP" action 3.2. "Innovation in MŚP" type of project "Commercialization of product and process innovations" firm GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ODNOWY I REHABILITACJI MODERN-REH S.C. MARCIN SZYCA, MARIUSZ SZYCA, JAKUB KRASZEWSKI
Invites you to submit a tender for the supply of equipment specially indicated in this query.

 

Konkurs ofert / Competition for best offer

 
[[gallery-inline-1]]
Powrót do artykułów
Pliki do pobrania
 • Oświadczenie o braku powiązań oferenta z zamawiającym

  Pobierz
 • Statement regarding the lack of relationships or personal interests with the project beneficiary

  Pobierz
 • WARUNKI SKŁADANIA OFERT

  Pobierz
 • CONDITIONS OF TENDER

  Pobierz
Inne artykuły
Masz pytania?