modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

METODY TERAPEUTYCZNE

METODY TERAPEUTYCZNE

22.11.2015

     Do czynników powodujących zaburzenia systemu nerwowo - mięśniowo - szkieletowego zaliczamy:

- zaburzone wzorce posturalne

- zaburzone wzorce ruchowe

- charakterystyczne wzorce zaburzeń wynikające z wykonywania danej pracy zawodowej (np. praca siedząca, asymetryczne obciążenia generowane podczas wykonywania pracy)

- hypomobilność, hypermobilność i niestabilność stawowa

- zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze, degeneracyjne

- sumowanie mikrourazów powstających podczas np. uprawiania sportu, rekreacji, spędzania wolnego czasu

- urazy, stany zapalne i zwłóknienia w obrębie tkanek miękkich, a także aparatu kostno - stawowego

- unieruchomienie, ograniczenie aktywności ruchowej

- stres emocjonalny (czynniki psychosocjalne)

- zaburzenia na tle dietetycznym np. deficyt witaminy C powodujące zmniejszoną wytrzymałość kolagenu

- choroby

- infekcje

     Dysfunkcje, przeciążenia i urazy w systemie nerwowo - mięśniowo - szkieletowym diagnozujemy i leczymy poprzez zastosowanie uznanych metod terapeutycznych z zakresu osteopatii, medycyny manualnej i fizjoterapii, w tym: 

- Osteopatia

- Terapia Manualna wg IFOMPT

- Terapia Manualna wg Cyriax'a

- Terapia Manualna wg Mulligana

- Neuromobilizacje wg Butler'a

- Funkcjonalna Osteopatia i Integracja

- Stabilizacja centralna i obwodowa

- Terapia Czaszkowo - Krzyżowa

- Suche igłowanie

- MTT (Medyczny Trening Terapeutyczny)

- FMS (Functional Movement Screen)

- Koncepcja terapii obrzękowej

- NDT Bobath

- PNF

- McKenzie

- Neurorozwojowa terapia dziecięca

- Techniki mięśniowo - powięziowe

- Kinesiology taping

- Sports Taping

- Blackroll

- Hirudoterapia

- Fizykoterapia

- Masaż

Inne artykuły
Masz pytania?