modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

REGULAMIN

REGULAMIN

18.11.2015

Regulamin zakwalifikowania pacjenta do terapii w Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii MODERN-REH 

   Pacjent z urazem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia struktur: kostno - stawowych, mózgu, rdzenia kręgowego, ogona końskiego, korzeni nerwowych, nerwów obwodowych i mięśniowo - powięziowych powinien spełniać poniższe wymagania, które decydują o przyjęciu i wdrożeniu osoby do programu terapeutycznego:
     1. Okres po pełnej hospitalizacji, w wyniku której uzyskano stabilny stan pacjenta.
     2. Chirurgiczna stabilizacja kręgosłupa z odbarczeniem rdzenia kręgowego w miejscu jego uszkodzenia wraz z oceną radiologiczną (RTG, MRI, TK) z przed jak i po wykonanej operacji zespolenia kręgosłupa. Wymagane zdjęcie MRI, TK z poziomu urazu rdzenia kręgowego wykonane maksymalnie 2 lata przed kwalifikacją do neurorehabilitacji. Punkt 2 dotyczy osób, u których doszło do uszkodzenia kręgosłupa z powianiami neurologicznymi.
     3. Samodzielne oddychanie bez udziału respiratora (odpowiedni poziom wydolności oddechowej).
     4. Brak infekcji dróg oddechowych (płuca, oskrzela), układu moczowo - płciowego (nerki, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa) udokumentowane aktualnymi wynikami badania ogólnego krwi i posiewu moczu.
     5. Pacjent bez historii chorobowej typu: zapalenie żył głębokich, nawrotowego zapalenia żył głębokich w rejonie naczyń kończyn dolnych. W razie wystąpienia w/w jednostek chorobowych - aktualne badania przepływowe krwi.
     6. Przeciwwskazaniem do podjęcia neurorehabilitacji jest: zaawansowana osteoporoza (aktualna densytometria kości poparta konsultacją endokrynologiczną), niezrośnięte złamania w obrębie kości, stawy rzekome, utrwalone przykurcze stawowe, skostnienia heterotopowe (okołostawowe).
     7. Rezerwacja terminu rehabilitacji następuje po przekazaniu na konto bankowe MODERN-REH zadatku, którego wysokość ustalana jest indywidualnie w zależności od czasu trwania turnusu. Celem potwierdzenia terminu rezerwacji koniecznym jest przesłanie na adres e-maila biuro@modernreh.pl potwierdzenia przelewu kwoty zadatku.
     8. O wysokości zadatku oraz terminie, w którym należy przekazać go na konto bankowe MODERN – REH, Pacjent zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, pisemnie lub telefonicznie.
     9. Zadatek należy przekazać na następujące konto bankowe:

MODERN-REH, ul. 3-go Maja 100
41-408 Mysłowice
Millenium Bank
84 1160 2202 0000 0001 5733 1837


     10. W przypadku anulowania terminu rezerwacji przez pacjenta zadatek nie zostanie zwrócony.
     11. Odwoływanie wizyty / Brak obecności na wizycie:
-sesję należy odwołać najpóźniej do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym ten, na który została zaplanowana wizyta (telefonicznie, sms, mailowo);
-w przypadku wizyt poniedziałkowych sesję należy odwołać najpóźniej w piątek do godziny 16.00;
-jeśli z jakiegoś powodu Klient nie powiadomił o odwołaniu swojej wizyty, to w przypadku zaistnienia takiej sytuacji (brak obecności, brak odwołania terminu wizyty) skutkować to będzie koniecznością wniesienia przez Klienta opłaty w wysokości 50 złotych za godzinę sesji terapeutycznej (2h/100 zł., 3h/150 zł.). Za 0,5 godzinną terapię opłata wynosi 30 złotych.
     12. Poniżej przedstawiono listę konsultacji zalecanych do wykonania przed przystąpieniem do programu usprawniania leczniczego.
1. Konsultacja neurochirurgiczna
2. Konsultacja ortopedyczna
3. Konsultacja urologiczna
4. Konsultacja internistyczna
5. Konsultacja endokrynologiczna
6. Wizyta u psychoterapeuty
Kierownik rehabilitacji ma prawo wysłać pacjenta na powyższe konsultacje jeżeli w trakcie wywiadu, badania fizjoterapeutycznego stwierdzi taką konieczność. Istnieje możliwość zrealizowania konsultacji w siedzibie MODERN-REH.

Przystąpienie do procesu terapeutycznego możliwe jest tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych.

Szczegółowe informacje związane z pobytem znajdują się w STREFIE DLA PACJENTA.

 

Inne artykuły
Masz pytania?