modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

telefon: +48 723 433 335

lub

32 222 39 18

mail: biuro@modernreh.pl

REGULAMIN

REGULAMIN

18.11.2015

Regulamin zakwalifikowania pacjenta do terapii w Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii MODERN-REH 

     Pacjent z urazem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia struktur: kostno - stawowych, mózgu, rdzenia kręgowego, ogona końskiego, korzeni nerwowych, nerwów obwodowych i mięśniowo - powięziowych powinien spełniać poniższe wymagania, które decydują o przyjęciu i wdrożeniu osoby do programu terapeutycznego: 

1. Okres po pełnej hospitalizacji, w wyniku której uzyskano stabilny stan pacjenta.

2. Chirurgiczna stabilizacja kręgosłupa z odbarczeniem rdzenia kręgowego w miejscu jego uszkodzenia wraz z oceną radiologiczną (RTG, MRI, TK) z przed jak i po wykonanej operacji zespolenia kręgosłupa. Wymagane zdjęcie MRI, TK z poziomu urazu rdzenia kręgowego wykonane maksymalnie 2 lata przed kwalifikacją do neurorehabilitacji. Punkt 2 dotyczy osób, u których doszło do uszkodzenia kręgosłupa z powiklaniami neurologicznymi.

3. Samodzielne oddychanie bez udziału respiratora (odpowiedni poziom wydolności oddechowej).

4. Brak infekcji dróg oddechowych (płuca, oskrzela), układu moczowo - płciowego (nerki, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa) udokumentowane aktualnymi wynikami badania ogólnego krwi i posiewu moczu.

5. Pacjent bez historii chorobowej typu: zapalenie żył głębokich, nawrotowego zapalenia żył głębokich w rejonie naczyń kończyn dolnych. W razie wystąpienia w/w jednostek chorobowych - aktualne badania przepływowe krwi.

6. Przeciwwskazaniem do podjęcia neurorehabilitacji jest: zaawansowana osteoporoza (aktualna densytometria kości poparta konsultacją endokrynologiczną), niezrośnięte złamania w obrębie kości, stawy rzekome, utrwalone przykurcze stawowe, skostnienia heterotopowe (okołostawowe).

7. Rezerwacja terminu rehabilitacji następuje po przekazaniu na konto bankowe MODERN-REH zadatku, którego wysokość ustalana jest indywidualnie w zależności od czasu trwania turnusu. Celem potwierdzenia terminu rezerwacji koniecznym jest przesłanie na adres e-maila biuro@modernreh.pl potwierdzenia przelewu kwoty zadatku.

8. O wysokości zadatku oraz terminie, w którym należy przekazać go na konto bankowe MODERN – REH, Pacjent zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, pisemnie lub telefonicznie.

9. Zadatek należy przekazać na następujące konto bankowe:
MODERN-REH
ul. 3-go Maja 100
41-408 Mysłowice
Millenium Bank
84 1160 2202 0000 0001 5733 1837
10. W przypadku anulowania terminu rezerwacji w terminie 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia rehabilitacji, Pacjentowi zostanie zwrócone 50% uiszczonego zadatku.

11. W przypadku anulowania terminu rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia rehabilitacji, zadatek nie zostanie zwrócony.

     Poniżej przedstawiono listę konsultacji zalecanych do wykonania przed przystąpieniem do programu usprawniania leczniczego.

1. Konsultacja neurochirurgiczna.

2. Konsultacja ortopedyczna.

3. Konsultacja urologiczna.

4. Konsultacja internistyczna.

5. Konsultacja endokrynologiczna.

6. Wizyta u psychoterapeuty.

     Kierownik rehabilitacji ma prawo wysłać pacjenta na powyższe konsultacje jeżeli w trakcie wywiadu, badania fizjoterapeutycznego stwierdzi taką konieczność. Istnieje możliwość zrealizowania konsultacji w siedzibie Centrum MODERN-REH.

     Szczegółowe informacje związane z pobytem znajdują się w STREFIE DLA PACJENTA oraz w dziale INNE ARTYKUŁY.

 

Inne artykuły
Masz pytania?