modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

telefon: +48 723 433 335

lub

32 222 39 18

mail: biuro@modernreh.pl

KWALIFIKACJA DO PROCESU NEUROREHABILITACJI

KWALIFIKACJA DO PROCESU NEUROREHABILITACJI

18.11.2015

Regulamin zakwalifikowania pacjenta z urazem rdzenia kręgowego do terapii w Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii MODERN-REH 

     Pacjent z uszkodzeniem kręgosłupa, w następstwie którego doszło do uszkodzenia struktur: kostno - stawowych, rdzenia kręgowego, ogona końskiego, korzeni nerwowych, nerwów obwodowych i mięśniowo - powięziowych powinien spełniać poniższe wymagania, które decydują o przyjęciu i wdrożeniu osoby do programu terapeutycznego: 

1. Okres po pełnej hospitalizacji, w wyniku której uzyskano stabilny stan pacjenta.

2. Chirurgiczna stabilizacja kręgosłupa z odbarczeniem rdzenia kręgowego w miejscu jego uszkodzenia wraz z oceną radiologiczną (RTG, MRI, TK) z przed jak i po wykonanej operacji zespolenia kręgosłupa. Wymagane zdjęcie MRI, TK z poziomu urazu rdzenia kręgowego wykonane maksymalnie 2 lata przed kwalifikacją do neurorehabilitacji.

3. Samodzielne oddychanie bez udziału respiratora (odpowiedni poziom wydolności oddechowej).

4. Brak infekcji dróg oddechowych (płuca, oskrzela), układu moczowo - płciowego (nerki, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa) udokumentowane aktualnymi wynikami badania ogólnego krwi i posiewu moczu.

5. Pacjent bez historii chorobowej typu: zapalenie żył głębokich, nawrotowego zapalenia żył głębokich w rejonie naczyń kończyn dolnych. W razie wystąpienia w/w jednostek chorobowych - aktualne badania przepływowe krwi.

6. Przeciwwskazaniem do podjęcia neurorehabilitacji jest: zaawansowana osteoporoza (aktualna densytometria kości poparta konsultacją endokrynologiczną), niezrośnięte złamania w obrębie kości, stawy rzekome, utrwalone przykurcze stawowe, skostnienia heterotopowe (okołostawowe).

7. Rezerwacja terminu rehabilitacji następuje po przekazaniu na konto bankowe MODERN-REH zaliczki, której wysokość ustalana jest indywidualnie. Uprzejmie prosimy o przesłanie na maila biuro@modernreh.pl potwierdzenia przelewu.

Dane do przelewu:

MODERN-REH

ul. 3-go Maja 100

41-408 Mysłowice

Millenium Bank

84 1160 2202 0000 0001 5733 1837 

     Poniżej przedstawiono listę konsultacji zalecanych do wykonania przed przystąpieniem do programu usprawniania leczniczego.

1. Konsultacja neurochirurgiczna.

2. Konsultacja ortopedyczna.

3. Konsultacja urologiczna.

4. Konsultacja internistyczna.

5. Konsultacja endokrynologiczna.

6. Wizyta u psychoterapeuty.

     Kierownik rehabilitacji ma prawo wysłać pacjenta na powyższe konsultacje jeżeli w trakcie wywiadu, badania fizjoterapeutycznego stwierdzi taką konieczność. Istnieje możliwość zrealizowania konsultacji w siedzibie Centrum MODERN-REH.

     Szczegółowe informacje związane z pobytem znajdują się w STREFIE DLA PACJENTA oraz w dziale INNE ARTYKUŁY.

 

Pliki do pobrania
  • POWIKŁANIA ODDECHOWE I FIZJOTERAPIA ODDECHOWA PO URK NA POZIOMIE SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA cz. I

    Pobierz
  • REHABILITACJA FUNKCJONALNA PACJENTA PO URK Z WTÓRNĄ TETRAPLEGIĄ cz. I

    Pobierz
  • REHABILITACJA FUNKCJONALNA PACJENTA PO URK Z WTÓRNĄ TETRAPLEGIĄ cz. II

    Pobierz
Inne artykuły
Masz pytania?