modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

telefon: +48 723 433 335

lub

32 222 39 18

mail: biuro@modernreh.pl

kadra

Lekarze

Ortopeda

Dr n. med Sławomir Dudko

Dr n. med. Sławomir Dudko specjalista ortopeda-traumatolog narządu ruchu. Doświadczenie zawodowe nabyte w toku wieloletniej pracy w szpitalu uzupełniane poprzez udział w zjazdach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Dorobek praktyczny szczególnie w zakresie leczenia skutków i powikłań urazów kończyn górnych, dolnych, kręgosłupa, miednicy oraz schorzeń ortopedycznych.

Dr n. med Sławomir Dudko

Ortopeda

dr n. med. Adam Pierzchała

Dr n. med. Adam Pierzchała specjalista ortopeda - traumatolog narządu ruchu. Doświadczenie zdobywane już w trakcie studiów medycznych w oddziałach ortopedii i chirurgii urazowej w Anglii oraz Niemczech.

Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęcie pracy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SUM w Katowicach na stanowisku asystenta od listopada 2002 r. do sierpnia 2012r.

W 2010 r. ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

W roku 2011 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: Stężenie prozapalnych i przeciwzapalnych cytokin w płynie stawowym i surowicy krwi, u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.

Od kwietnia 2013 r. praca w Klinice Chirurgii Endoskopowej "Sport - Klinika" w Żorach.

Podczas dotychczasowego szkolenia zawodowego uczestnictwo w wielu kursach, konferencjach, zjazdach, sympozjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych zarówno przez polskie jak i zagraniczne ośrodki naukowe.

dr n. med. Adam Pierzchała

Ortopeda

lek. med. Ryszard Godula

Lek. med. Ryszard Godula lekarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył studia medyczne w 1975 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. W 1991 roku, przystąpił do egzaminu specjalizacyjnego, dzięki czemu uzyskał uprawnienia i tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Lek. med. Ryszard Godula specjalizuje się w ortopedii i traumatologii. Oferuje pomoc pacjentom cierpiącym z powodu dolegliwości związanych z zespołami bólowymi (zespół cieśni nadgarstka, zespół nerwu łokciowego). Przeprowadza badania USG narządu ruchu. Wykonuje zabiegi artroskopowe (endoskopowe) stawu kolanowego, barkowego i łokciowego. Zajmuje się terapią pacjentów z przykurczem Dupuytrena, a także przeprowadza operacje ortopedyczne oraz zabiegi chirurgiczne z zakresu chirurgii urazowej. W ramach terapii naprawia uszkodzenia tkanek miękkich i zajmuje się zespoleniami złamań.

Ortopeda

lek. med. Łukasz Lubelski

W 2010 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i tramatologii narządu ruchu.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem poprzez wieloletnią pracę w kilku śląskich szpitalach na oddziałach ortopedii, jak i podczas licznych szkoleń, zjazdów, kursów i sympozjów naukowych. Zainteresowanie rehabilitacją, czyli niezbędną składową procesu leczenia, łączyło się zawsze z pasją do czynnego uprawiania sportów jak biegi średnie i długie, wspinaczka, sporty górskie, narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz skitouring.

lek. med. Łukasz Lubelski

Fizjoterapeuci

Kierownik rehabilitacji

mgr Jakub Kraszewski

Certyfikowany terapeuta manualny MTI oraz dyplomowany terapeuta koncepcji PNF specjalizujący się w zaburzeniach nerwowo - mięśniowo - szkieletowych w obrębie narządu ruchu powstałych na tle chorób, urazów lub dysfunkcji. Kierownik Górnośląskiego Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii MODERN-REH w Mysłowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Temat pracy magisterskiej: "Wpływ wibracji na funkcję pompy mięśniowo-naczyniowej u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego". Uczestnik licznych kongresów i sympozjów naukowych z zakresu medycyny.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Terapia manualna NOMT MTII 2011 - 2014:
1. Moduł I: Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
2. Moduł II: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa + kkd
3. Moduł III: Dysfunkcje kompleksu miedniczo - udowego + kkd
4. Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno - piersiowego i odcinka szyjnego kręgosłupa + kkg
5. Moduł V: Dysfunkcje szyjno - czaszkowe

Kurs FMS (functional movement screen) 2014

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów 2013

Wykorzystanie sEMG w praktyce fizjoterapeutycznej 2012

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2009-2011:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego MTI

Wspólczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich 2007-2008:
1. Moduł I: Techniki Energizacji Mięśni część 1
2. Moduł II: Techniki Energizacji Mięśni część 2
3. Moduł III: Mięśniowo - powięziowe rozlużnianie(Myofascial Release)
4. Moduł IV: Technika Aktywnego Rozlużniania (Active Release Technique)
5. Moduł V: Dysbalans mięśniowo - powięziowy
6. Moduł VI: Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych

Stabilizacja centralna i obwodowa 2008:
1.Moduł I: Stabilność- niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących.
2.Moduł II: Nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2010:
1. Moduł I: PNF basic
2. Moduł II: PNF - tytuł dyplomowanego terapeuty PNF

Pliki do pobrania

 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 2

  Pobierz
 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.2

  Pobierz
mgr Jakub Kraszewski

fizjoterapeuta

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Międzynarodowy terapeuta koncepcji PNF. Absolwent fizjoterapii na Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza czynników ryzyka chorób zwyrodnieniowych stawów kolanowych".

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2005-2008:
1. Moduł I - kurs podstawowy
2. Moduł II - kurs rozwijający
3. PNF w skoliozach
4. Kurs kliniczny koncepcji PNF w Neurologii

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno - motorycznymi.

Zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego

Thera-Band Academy
Warsztaty szkoleniowe Thera-Band: "Teoria i praktyka w aspekcie terapeutycznym(ogólno-kondycyjnym, zdrowotnym i treningu sportowego) ćwiczenia oporowe z wykorzystaniem taśm i piłek Thera-Band"

Szkolenie z zakresu "Zadania zespołów wczesnej interwencji w kompleksowym wspomaganiu rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi" 2009

Szkolenie z zakresu krioterapii i obsługi aparatu do krioterapii Cryo-T 2007

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Fizjoterapeuta

mgr Anna Kuśnierczyk

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Temat pracy magisterskiej: "Ocena zależności pomiędzy dolegliwościami i niepełnosprawnością, a zmianami radiologicznymi w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego".

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2009 - 2011:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego MTI

Terapia manualna NOMT MTII 2011 - 2014:
1. Moduł I: Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
2. Moduł II: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa + kkd
3. Moduł III: Dysfunkcje kompleksu miedniczo - udowego + kkd
4. Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno - piersiowego i odcinka szyjnego kręgosłupa + kkg
5. Moduł V: Dysfunkcje szyjno - czaszkowe

Stabilizacja centralna i obwodowa 2010 - 2011:
1. Moduł I: Stabilność - niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących
2. Moduł II: Nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn
3. Moduł III: Nowoczesna koncepcja stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa

Neurorozwojowa Terapia Dziecięca z Dysfunkcjami Układu Nerwowego 2013 - 2015 (studia dyplomowe)

Mobilizacje Układu Nerwowego wg Butler'a 2009

Kinesiology Taping (kurs podstawowy) 2008
1. Moduł I: Kinesiologytaping basic

Badanie i terapia stawów skroniwo - żuchwowych 2009

Proprioceptywna Nerwowo - Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2009:
1. Moduł I: PNF basic

mgr Anna Kuśnierczyk

Fizjoterapeuta

mgr Martyna Wieczorek

Absolwent fizjoterapii oraz student studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: ,,Wpływ wibracji na poziom aktywności wybranych grup mięśniowych kończyny dolnej podczas przysiadu’’.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth
1. Moduł I: Badanie i leczenie kończyny dolnej (UEX)
2. Moduł II: Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX)
3. Moduł III: Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa (UWS)
4. Moduł IV: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa (OWS)
5. Moduł V: Badanie i leczenie obręczy biodrowej i dolnej części kręgosłupa. Techniki zaawansowane i rozciąganie (AWS1)

Kompleksowa terapia powięzi 2018
Trening okluzyjny i flossing w fizjoterapii i sporcie 2017
Taping rehabilitacyjny 2016
Masaż sportowy 2015

Udział w warsztatach:
,,I Śląski Kongres Fizjoterapii-Diagnostyka i terapia odcinka lędźwiowego kręgosłupa’’
,,Możliwości zastosowania terapii manualnej w leczeniu kręgosłupa’’
,,Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami równowagi z wykorzystaniem platform diagnostycznych’’

Udział w konferencjach naukowych:
X Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Wiosna promocji zdrowia’’ w Krakowie, czynny udział
XI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Zdrowie gwarantem jakości życia’’ w Nowym Targu, czynny udział
Ogólnouczelniana Konferencja Doktorantów i Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, czynny udział
Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia’' organizowana przez Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, czynny udział
I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, czynny udział

Fizjoterapeuta

mgr Justyna Sidorowicz

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2014 - 2016:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa) 8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego

Stabilizacja centralna i obwodowa 2013
1. Moduł I: Stabilność - niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących
2. Moduł II: Nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn
3. Moduł III: Nowoczesna koncepcja stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa

Projekt ,,Zdrowy Start” –prowadzenie zajęć ruchowych z kobietami w ciąży 2013-2014

Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band 2013

Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania kinesiotapingu w fizjoterapii 2012

Kurs masażu o profilu rozszerzonym –organizator Centrum Szkoleniowe HEROS 2011

mgr Justyna Sidorowicz

Fizjoterapeuta

mgr Katarzyna Hajduk-Parkitna

Dyplomowany terapeuta metody PNF. Absolwent Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2009 - 2011:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)

Prioprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facylitacja (PNF) 2013:
1. Moduł I - kurs podstawowy
2. Moduł II - kurs rozwijający- tytuł dyplomowany terapeuta PNF
3. PNF w skoliozach

Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich 2012- 2014:
1. Moduł I: Techniki Energizacji Mięśni część 1
2. Moduł II: Techniki Energizacji Mięśni część
3. Moduł III: Mięśniowo - powięziowe rozluźnianie
4. Moduł IV: Technika Aktywnego Rozluźniania
5. Moduł V: Dysbalans mięśniowo - powięziowy
6. Moduł VI: Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych
Szkolenie zakończone egzaminem

Kinezjotaping 2012
1. Moduł I – kurs podstawowy

Kurs masażu o profilu rozszerzonym (masaż klasyczny, izometryczny, sportowy, relaksacyjny) 2007

mgr Katarzyna Hajduk-Parkitna

Fizjoterapeuta

mgr Piotr Lempart

Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: „Analiza stanu czynnościowego kręgosłupa u pracowników biurowych”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth

1. Moduł I: Badanie i leczenie kończyny dolnej (UEX)
2. Moduł II: Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX)
3. Moduł III: Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa (UWS)
4. Moduł IV: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa (OWS)

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF)
1. Moduł I - kurs podstawowy
Rozszerzony kurs Kinesiotapingu w sporcie i medycynie

mgr Piotr Lempart

Fizjoterapeuta

mgr Paulina Münzer

Absolwent fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Certyfikowany terapeuta metody PNF.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
Terapia manualna wg standardu IFOMT MTI
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF)
1. Moduł I - kurs podstawowy

Kinetic Control - staw krzyżowo-biodrowy, miednica. Diagnostyka, ocena i terapia funkcjonalna.

Szkolenie „Stopa - biomechanika, urazy, przeciążenia i nowoczesne terapie”
Szkolenie „Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami równowagi z wykorzystaniem platform diagnostyczno-pomiarowych"

Fizjoterapeuta

mgr Zuzanna Plata

Certyfikowany terapeuta metody McKenzie. Absolwent fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Koncepcja Terapii Obrzękowej 2017
1. Moduł I - manualny drenaż limfatyczny
2.Moduł II - terapia obrzęku limfatycznego. Kompresja - bandażowanie

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja 2016
1. Moduł I - kręgosłup lędźwiowy i kończyna dolna
2. Moduł II - kręgosłup piersiowy i kończyna górna
3. Moduł III - kręgosłup szyjny

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2015
1. Moduł I - kurs podstawowy

Szkolenie - Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki 2015
Metoda McKenzie 2012- 2014
1. Moduł I - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
2. Moduł II - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa
3. Moduł III - Mechaniczne diagnozowanie i terapia - kręgosłup lędźwiowy( kurs zaawansowany) oraz kończyna dolna
4. Moduł IV - Mechaniczne diagnozowanie i terapia - kręgosłup szyjny i piersiowy (kurs zaawansowany) oraz kończyna górna

Zawodowy Kurs Masażu I i II stopnia 2011

Udział w warsztatach:
„Neurodynamika - możliwości zastosowania i efekty terapii”
„Rehabilitacja w bólach krzyża oparta na dowodach naukowych”

mgr Zuzanna Plata

Fizjoterapeuta

mgr Anna Reiner

Absolwent fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Temat pracy magisterskiej: "Wpływ udziału w obozie aktywnej rehabilitacji na jakość życia kobiet po urazie rdzenia kręgowego i z przepukliną oponowo-rdzeniową".
Absolwentka studiów podyplomowych kwalifikacyjnej logopedii i medialnej emisji głosu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, specjalność: logopedia. Temat pracy podyplomowej: "Nauka mowy przełykowej zastępczej po laryngektomii całkowitej - studium przypadku".

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kursy:
- Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (w trakcie)
- Terapia manualna i igłoterapia w ujęciu klinicznym (w trakcie)
- Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym (2018)
- Kurs Complete Sports Manual Therapy ® (2017)
- PNF podstawowy (2015)
- Kinesiotapig (2014)
- Centralna stabilność - niestabilność- moduł I (2013)
- Nowoczesna koncepcja stabilizacji stawów kończyn - moduł II (2013)
- Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej (2013)
- Masaż klasycznego o profilu rozszerzonym (2011)

Warsztaty:
- Anatomia kręgosłupa w praktyce - powiązanie objawów z radiologią (2018)
- Szyja - zastosowanie technik funkcjonalnych (2018)
- Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych oraz Diagnoza i terapia dysfagii (2016)
- Ćwiczenia zmysłowo - ruchowe dla dzieci młodszych (2016)
- Animator osoby niepełnosprawnej i starszej (2015)
- Masaż Shantala (2012)

mgr Anna Reiner

Fizjoterapeuta

mgr Paulina Szałapska

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, temat pracy magisterskiej: „Wpływ wysiłku fizycznego na urazy stawu kolanowego siatkarzy”. Absolwent studiów podyplomowych „Przygotowanie Motoryczne w Grach Zespołowych” na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2013 - 2016:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin: uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego MTI

Terapia manualna NOMT MTII 2016 - 2018:
1. Moduł I: Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
2. Moduł II: Dysfunkcje lędźwiowego odcinka kręgosłupa i kończyny dolnej
3. Moduł III: Dysfunkcje kompleksu miedniczo - udowego i kończyny dolnej
4. Moduł IV: Dysfunkcje przejścia odcinka szyjno - piersiowego i kończyny górnej
5. Moduł V: Dysfunkcje górnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawu skroniowo - żuchwowego
6. Moduł VI: Repetytorium. Praca z pacjentem.
Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT)

Fizjoterapeuta

mgr Magdalena Majerska

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Temat pracy magisterskiej: "Ocena jakości życia i aktywności fizycznej pacjentek ze skoliozą idiopatyczną leczonych gorsetem ortopedycznym Cheneau a gorsetem ortopedycznym SpineCor".

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
Kurs Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT MT I (2015 - 2017)
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego

Kurs "Profilaktyka urazów w sporcie dzieci i młodzieży" (2018)

Kurs "Diagnostyka i nowoczesne metody usprawniania stawu kolanowego" (2018)

Udział w konferencjach:
IV Konferencja Terapeutów Manualnych NOMPT PL (2018)
III Konferencja Terapeutów Manualnych NOMPT PL (2017)
Międzynarodowe Sympozjum "Koksartroza VIII" (2016)

Fizjoterapeuta

mgr Rafał Bandura

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
Kurs Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT MT I (2014 - 2017)
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego

Kurs RUSI - Rehabilitative Ultrasound Imaging (2019)

Fizjoterapeuta

mgr Marcin Skrzyp

Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Temat pracy dyplomowej magisterskiej: „Wpływ kinesiotapingu wybranych mięśni kończyn dolnych na odcinek lędźwiowy kręgosłupa u mężczyzn grających w unihokej”

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kurs terapii manualnej w koncepcji osteopatycznej – diagnostyka różnicowa i leczenie.
1. Moduł I: Diagnostyka różnicowa i leczenie dysfunkcji stawowych i mięśniowo-powięziowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.
2. Moduł II: Diagnostyka różnicowa i leczenie dysfunkcji stawowych i mięśniowo-powięziowych kolano, stopa. Neurologia kliniczna.
3. Moduł III: Diagnostyka różnicowa i leczenie dysfunkcji stawowych i mięśniowo-powięziowych odcinka piersiowego kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.
4. Moduł IV: Diagnostyka różnicowa i leczenie dysfunkcji stawowych i mięśniowo-powięziowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego.
5. Moduł V: Diagnostyka różnicowa i leczenie dysfunkcji stawowych i mięśniowo-powięziowych: Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek.
- Technik masażysta – ukończenie szkoły ELPAX w Bytomiu
- Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
Warsztaty:
- „Igłoterapia bez tajemnic” – Akademia Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej - ATMIS

Psychoterapeuta

Psycholog

mgr Iwona Kamińska - Borówka

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym spełniające wymogi do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Psychologicznym. Uzyskała również stosowne kwalifikacje zawodowe przygotowujące do prowadzenia szkoleń z zakresu funkcji interpersonalnych w ramach Szkoły Trenerów "Metrum " w Katowicach.Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracownik Zespołu Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych oraz Oddziału Leczenia Nerwic Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną (diagnoza osobowości, procesów poznawczych, kwalifikacja do psychoterapii), prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych.
Członek zarządu śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Neuropsycholog

Neuropsycholog

mgr Julia Wyszomirska

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych w zakresie neuropsychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz diagnozy i terapii neuropsychologicznej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

NES Online ACE - III Training 2014

Kurs EEG Biofeedback Biomed 2014

Testy w diagnozie neuropsychologicznej - przegląd metod 2011

EEG Biofeedback Kurs I stopnia 2011

Licencja uprawniająca do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni 2011

Podyplomowe szkolenie "podstawy psychoterapii" 2006 - 2008

Diagnoza neuropsychologiczna / Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej 2007 - 2008

Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych Departament Zdrowia MSWiA 2007

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych 2004

Członkostwo w towarzystwach i stowarzyszeniach:
1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne
2. Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
3. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Działalność naukowa:
1. Ocena wpływu wsparcia społecznego na psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej pacjentów w trakcie leczenia paliatywnego lub radykalnego. Psychoonkologia 2014;3
2. Terapia psychologiczno - logopedyczna pacjenta z rozległym urazem czaszkowo - mózgowych, Studium przypadki. II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce, 31 maja 2014, Katowice
3. Obraz ciała pacjentów po udarze mózgu. Konferencja interdyscyplinarna "Zagrożenia behawioralne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie", 13 grudnia 2013, Katowice
4. Od globalnych do wybiórczych zaburzeń świadomości. Analiza procesu wybudzania się ze śpiączki - studium przypadku. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin
5. Wpływ chemioterapii na funkcjonowanie poznawcze pacjentek chorych na raka piersi. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin

mgr Julia Wyszomirska

Dietetyk

Dietetyk

mgr Żaneta Kaim

Zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem i zdrowym stylem życia zawsze były mi bliskie, stąd taki wybór kierunku studiów. Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, o specjalizacji w dietetyce i zdrowiu publicznym. Już w trakcie nauki zdobywałam doświadczenie zawodowe, zarówno podczas praktyk w szpitalach, jak również współpracując z portalem dla sportowców, którym drogą elektroniczną układałam diety

Po studiach zaczęłam pracę w jednym z pierwszych gabinetów dietetyki, które pomagałam współtworzyć od podstaw. Nabyłam tam bardzo cennego doświadczenia, które w przyszłości zaowocowało założeniem własnej działalności, we współpracy z ogólnopolską siecią DOBRY DIETETYK.

W bezpośredniej pracy z Klientem kładę nacisk przede wszystkim na eliminowanie nieprawidłowych przyzwyczajeń żywieniowych, rolę aktywności fizycznej w aspekcie zdrowego stylu życia oraz na udowodnienie, że dieta to nie "mniej jeść", ale świadomie lepiej się odżywiać.

mgr Żaneta Kaim

Rejestracja Medyczna i Administracja

Rejestracja medyczna i administracja

Mgr Marzena Wnęczak

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, kierunek pedagogika. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w uczelni wyższej, gdzie była odpowiedzialna między innymi za organizację procesu dydaktycznego, zajmowała się obsługą studentów i wykładowców oraz dbała o tworzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzorami dokumentów w szkolnictwie wyższym.

Kursy i szkolenia:
1. Kurs obsługi komputera IBM PC „PROCOIG” SP. z o.o. Ośrodek Szkolenia Autoryzowane Centrum Microsoft w Katowicach,
2. Szkolenie „Ochrona danych osobowych”,
3. Certyfikat ukończenia szkolenia dla auditorów wewnętrznych z zakresu systemu zarządzania jakością.

Rejestracja medyczna i administracja

Agnieszka Pilarska

Po ukończeniu Studium nauczycielskiego w Katowicach rozpoczęła pracę w szkole Podstawowej w Katowicach na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego, gdzie pracowała w latach 1991-1994.

W 1995r. podjęła pracę w prywatnym przedsiębiorstwie na stanowisku ds. handlowych.

Nabyte umiejętności tzn.: komunikatywność, samodzielność w działaniu i przedsiębiorczość w latach 1996-2006 wykorzystywała na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży detalicznej, gdzie realizowała zadania polegające na:
- analizowaniu rynku i ofert konkurencji
- realizowaniu planów sprzedażowych      
- sprzedawaniu produktów branżowych           
- obsłudze klienta
- pozyskiwaniu nowych klientów 
- utrzymywaniu kontaktów z dotychczasowymi partnerami handlowymi           
- sporządzaniu raportów, analiz i prognoz dotyczących sprzedaży
- reprezentacji firmy
- przyjmowaniu reklamacji

W latach 2007 roku do stycznia 2018 zajmowała stanowisko specjalisty ds. finansowych. Była odpowiedzialna za prowadzenie oraz weryfikację poprawności rozliczeń finansowych z klientami krajowymi i zagranicznymi, nadzorowanie wynagrodzeń pracowników, obsługa systemów bankowości elektronicznej, windykację długów od wierzycieli. Do jej obowiązków należało zarządzanie działem finansów i współpraca z księgowością, przygotowywanie raportów i analiz, wspomaganie zarządu w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw finansowych oraz utrzymywanie kontaktów z instytucjami finansowymi.

Transport osób z niepełnosprawnością

Osoba odpowiedzialna za transport

Roman Szymczak

Studia magisterskie ukończone w 2011 r. kierunek: Bezpieczeństwo
Wewnętrzne Wyższa Szkoła Policji  w Szczytnie - tytuł Magistra. Studia licencjackie ukończone w 2003 r. kierunek: Socjologia,
specjalność: Praca Socjalna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kursy i szkolenia:
- kursy pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane przez PCK w Słupsku (1997 r.), Legionowie (1999 r.), Katowicach (2002 r.), Szczytnie (2010 r.);
- kurs z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej w warunkach;
działań specjalnych w Katowicach (2002 r.);
- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - tytuł Ratownika
Katowice 2011r.;
- Kurs ratownictwa wodnego i tytuł Ratownika w Legionowie w 1999r;
- Szkolenie ratownictwa lodowego Gliwice (2005 r.);
- uprawnienia zawodowe stermotorzysty i Bosmana Żeglugi Śródlądowej;
- kurs specjalistyczny pływania łodzią w trudnych warunkach atmosferycznych;
- uprawnienia płetwonurka KDP;
- szkolenie z zakresu ratownictwa, transportu i intensywnej terapii
pacjentów po wypadku nurkowym z wykorzystaniem komory hiperbarycznej organizowany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,  Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni (2003 r.);
- kurs Instruktora Sportu ukończony w Opolu 1993 r. - część ogólna;
- stopień Mistrzowski Shodan  (1 Dan) Karate Shotokan, Kowary (1994 r.);
- kurs Instruktora Sportu część ogólna i specjalizacja - Tytuł państwowy
instruktora Karate Shotokan (Bielsko Biała 2011 r.);
- uprawnienia zawodowe kierowcy kat. B (badania psychotechniczne);

Roman Szymczak
Masz pytania?