modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

kadra

Lekarze

Ortopeda

Dr n. med Sławomir Dudko

Dr n. med. Sławomir Dudko specjalista ortopeda-traumatolog narządu ruchu. Doświadczenie zawodowe nabyte w toku wieloletniej pracy w szpitalu uzupełniane poprzez udział w zjazdach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Dorobek praktyczny szczególnie w zakresie leczenia skutków i powikłań urazów kończyn górnych, dolnych, kręgosłupa, miednicy oraz schorzeń ortopedycznych.

Dr n. med Sławomir Dudko

Ortopeda

dr n. med. Adam Pierzchała

Dr n. med. Adam Pierzchała specjalista ortopeda - traumatolog narządu ruchu. Doświadczenie zdobywane już w trakcie studiów medycznych w oddziałach ortopedii i chirurgii urazowej w Anglii oraz Niemczech.

Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęcie pracy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SUM w Katowicach na stanowisku asystenta od listopada 2002 r. do sierpnia 2012r.

W 2010 r. ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

W roku 2011 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: Stężenie prozapalnych i przeciwzapalnych cytokin w płynie stawowym i surowicy krwi, u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.

Od kwietnia 2013 r. praca w Klinice Chirurgii Endoskopowej "Sport - Klinika" w Żorach.

Podczas dotychczasowego szkolenia zawodowego uczestnictwo w wielu kursach, konferencjach, zjazdach, sympozjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych zarówno przez polskie jak i zagraniczne ośrodki naukowe.

dr n. med. Adam Pierzchała

Ortopeda

lek. med. Ryszard Godula

Lek. med. Ryszard Godula lekarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył studia medyczne w 1975 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. W 1991 roku, przystąpił do egzaminu specjalizacyjnego, dzięki czemu uzyskał uprawnienia i tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Lek. med. Ryszard Godula specjalizuje się w ortopedii i traumatologii. Oferuje pomoc pacjentom cierpiącym z powodu dolegliwości związanych z zespołami bólowymi (zespół cieśni nadgarstka, zespół nerwu łokciowego). Przeprowadza badania USG narządu ruchu. Wykonuje zabiegi artroskopowe (endoskopowe) stawu kolanowego, barkowego i łokciowego. Zajmuje się terapią pacjentów z przykurczem Dupuytrena, a także przeprowadza operacje ortopedyczne oraz zabiegi chirurgiczne z zakresu chirurgii urazowej. W ramach terapii naprawia uszkodzenia tkanek miękkich i zajmuje się zespoleniami złamań.

lek. med. Ryszard Godula

Ortopeda

lek. med. Łukasz Lubelski

W 2010 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i tramatologii narządu ruchu.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem poprzez wieloletnią pracę w kilku śląskich szpitalach na oddziałach ortopedii, jak i podczas licznych szkoleń, zjazdów, kursów i sympozjów naukowych. Zainteresowanie rehabilitacją, czyli niezbędną składową procesu leczenia, łączyło się zawsze z pasją do czynnego uprawiania sportów jak biegi średnie i długie, wspinaczka, sporty górskie, narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz skitouring.

lek. med. Łukasz Lubelski

Fizjoterapeuci

Kierownik rehabilitacji

mgr Jakub Kraszewski

Certyfikowany terapeuta manualny (szkoła niemiecka IFOMPT) oraz dyplomowany terapeuta koncepcji PNF. W trakcie szkolenia osteopatycznego na Akademii Osteopatii w Warszawie. Specjalizuje się w zaburzeniach nerwowo - mięśniowo - szkieletowych w obrębie narządu ruchu powstałych w wyniku chorób, urazów lub dysfunkcji. Kierownik Górnośląskiego Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii MODERN-REH w Mysłowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Temat pracy magisterskiej: "Wpływ wibracji na funkcję pompy mięśniowo-naczyniowej u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego". Uczestnik licznych kongresów i sympozjów naukowych z zakresu medycyny.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Osteopatia (Studia na Akademii Osteopatii w Warszawie należącej do OSEAN Osteopathic European Academic Network) 2020 - 2025

Terapia manualna NOMT MTII 2011 - 2014:
1. Moduł I: Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
2. Moduł II: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa + kkd
3. Moduł III: Dysfunkcje kompleksu miedniczo - udowego + kkd
4. Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno - piersiowego i odcinka szyjnego kręgosłupa + kkg
5. Moduł V: Dysfunkcje szyjno - czaszkowe

Kurs FMS (functional movement screen) 2014

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów 2013

Wykorzystanie sEMG w praktyce fizjoterapeutycznej 2012

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2009-2011:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego MTI

Wspólczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich 2007-2008:
1. Moduł I: Techniki Energizacji Mięśni część 1
2. Moduł II: Techniki Energizacji Mięśni część 2
3. Moduł III: Mięśniowo - powięziowe rozlużnianie(Myofascial Release)
4. Moduł IV: Technika Aktywnego Rozlużniania (Active Release Technique)
5. Moduł V: Dysbalans mięśniowo - powięziowy
6. Moduł VI: Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych

Stabilizacja centralna i obwodowa 2008:
1.Moduł I: Stabilność- niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących.
2.Moduł II: Nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2010:
1. Moduł I: PNF basic
2. Moduł II: PNF - tytuł dyplomowanego terapeuty PNF

Terapia czaszkowo - krzyżowa w ujęciu osteopatycznym 2018
1. Moduł I
2. Moduł II

Anatomia Palpacyjna 2018

Pliki do pobrania

 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 2

  Pobierz
 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.2

  Pobierz
mgr Jakub Kraszewski

fizjoterapeuta

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Międzynarodowy terapeuta koncepcji PNF. Absolwent fizjoterapii na Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza czynników ryzyka chorób zwyrodnieniowych stawów kolanowych".

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2005-2008:
1. Moduł I - kurs podstawowy
2. Moduł II - kurs rozwijający
3. PNF w skoliozach
4. Kurs kliniczny koncepcji PNF w Neurologii

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno - motorycznymi.

Zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego

Thera-Band Academy
Warsztaty szkoleniowe Thera-Band: "Teoria i praktyka w aspekcie terapeutycznym(ogólno-kondycyjnym, zdrowotnym i treningu sportowego) ćwiczenia oporowe z wykorzystaniem taśm i piłek Thera-Band"

Szkolenie z zakresu "Zadania zespołów wczesnej interwencji w kompleksowym wspomaganiu rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi" 2009

Szkolenie z zakresu krioterapii i obsługi aparatu do krioterapii Cryo-T 2007

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Fizjoterapeuta

mgr Piotr Lempart

Certyfikowany terapeuta koncepcji BOBATH. Dyplomowany terapeuta koncepcji PNF specjalizujący się w zaburzeniach nerwowo-mięśniowych na tle chorób i urazów rdzenia kręgowego i mózgu. Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: „Analiza stanu czynnościowego kręgosłupa u pracowników biurowych”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
IBITA Bobath
"Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath"
- Kurs podstawowy (2019)

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF)
1. Moduł I - kurs podstawowy (2014)
2. Moduł II - kurs rozwijający - tytuł dyplomowanego terapeuty PNF (2018)

Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth (2015-2016)
1. Moduł I: Badanie i leczenie kończyny dolnej (UEX)
2. Moduł II: Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX)
3. Moduł III: Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa (UWS)
4. Moduł IV: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa (OWS)

Rozszerzony kurs Kinesiotapingu w sporcie i medycynie (2012)
Kurs Anatomii Palpacyjnej (2018)
"Profesjonalny dietetyk i rehabilitant w opiece nad chorymi przewlekle" (2012)
"Interdyscyplinarne podejście do usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego" (2014)

mgr Piotr Lempart

Fizjoterapeuta

mgr Martyna Wieczorek

Absolwent fizjoterapii oraz student studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: ,,Wpływ wibracji na poziom aktywności wybranych grup mięśniowych kończyny dolnej podczas przysiadu’’.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth
1. Moduł I: Badanie i leczenie kończyny dolnej (UEX)
2. Moduł II: Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX)
3. Moduł III: Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa (UWS)
4. Moduł IV: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa (OWS)
5. Moduł V: Badanie i leczenie obręczy biodrowej i dolnej części kręgosłupa. Techniki zaawansowane i rozciąganie (AWS1)

Kompleksowa terapia powięzi 2018

Trening okluzyjny i flossing w fizjoterapii i sporcie 2017

Taping rehabilitacyjny 2016

Masaż sportowy 2015

Udział w warsztatach:
,,I Śląski Kongres Fizjoterapii-Diagnostyka i terapia odcinka lędźwiowego kręgosłupa’’
,,Możliwości zastosowania terapii manualnej w leczeniu kręgosłupa’’
,,Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami równowagi z wykorzystaniem platform diagnostycznych’’

Udział w konferencjach naukowych:
X Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Wiosna promocji zdrowia’’ w Krakowie, czynny udział

XI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Zdrowie gwarantem jakości życia’’ w Nowym Targu, czynny udział

Ogólnouczelniana Konferencja Doktorantów i Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, czynny udział

Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia’' organizowana przez Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, czynny udział

I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, czynny udział

mgr Martyna Wieczorek

Fizjoterapeuta

mgr Patryk Kabać

Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna wg standardu IFOMPT MT1:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)

Koncepcja Kształtowania Motorycznego w Treningu Funkcjonalnym Moduł I, II, III
Przygotowanie Motoryczne w treningu dzieci i młodzieży - Train With Brain
Warsztaty Power Of Kettlebell wg systemu Strongfirst
Mobility Level 1 & 2 w Forum Treningu
Trener Personalny w Akademii Mistrzostwa Sportowego
Dietetyka poziom I i II w Akademii Mistrzostwa Sportowego
KINEZJOTAPING w medycynie i sporcie KT1 + KT2
Technik masażysta – ukończenie szkoły ELPAX w Bytomiu
Warsztat"Igłoterapia bez tajemnic" ATMIS

mgr Patryk Kabać

Fizjoterapeuta

mgr Paulina Szałapska

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, temat pracy magisterskiej: „Wpływ wysiłku fizycznego na urazy stawu kolanowego siatkarzy”. Absolwent studiów podyplomowych „Przygotowanie Motoryczne w Grach Zespołowych” na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2013 - 2016:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin: uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego MTI

Terapia manualna NOMT MTII 2016 - 2018:
1. Moduł I: Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
2. Moduł II: Dysfunkcje lędźwiowego odcinka kręgosłupa i kończyny dolnej
3. Moduł III: Dysfunkcje kompleksu miedniczo - udowego i kończyny dolnej
4. Moduł IV: Dysfunkcje przejścia odcinka szyjno - piersiowego i kończyny górnej
5. Moduł V: Dysfunkcje górnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawu skroniowo - żuchwowego
6. Moduł VI: Repetytorium. Praca z pacjentem.
Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT)

mgr Paulina Szałapska

Fizjoterapeuta

mgr Alicja Maksylewicz

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: Ocena wpływu różnych form treningu stabilizacji na sztywność pasywną mięśni kulszowo-goleniowych i prostego uda u piłkarzy.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna
OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe
wg. koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe
wg. koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa. Techniki
podstawowe wg. koncepcji Kaltenborna i Evjantha
UWS - Badanie i leczenie dolnej części kręgosłupa. Techniki
podstawowe wg. koncepcji Kaltenborna i Evjantha

DODATKOWE SZKOLENIA/KONFERENCJE :
Postępowanie diagnostyczne – terapeutyczne w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
Fascial Yoga – fizjoterapeutyczne aspekty praktyki jogi
I sympozjum fizjoterapeutyczne, staw kolanowy , CEMED Warszawa
X Jubileuszowa Konferencja Warsztatowa (Rehabilitacja w Praktyce) Diagnostyka i terapia schorzeń kręgosłupa
I sympozjum fizjoterapeutyczne, staw barkowy
Aktywność fizyczna kobiet po porodzie
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży
Mobilność , stabilność , sensomotoryka – trening uzupełniający w sporcie
Trening funkcjonalny – Moduł podstawowy

mgr Alicja Maksylewicz

Fizjoterapeuta

mgr Rafał Bandura

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kurs Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT MT I (2014 - 2017)
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego

Kurs RUSI - Rehabilitative Ultrasound Imaging (2019)

mgr Rafał Bandura

Fizjoterapeuta

mgr Anna Podskarbi-Skoludek

Absolwentka studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
McKenzie 2013-2015
Część A MDT - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
Część B MDT - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa
Część C MDT - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz kończyna dolna
Część D MDT - Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa oraz kończyna górna

Ukończenie modułu I i II stopnia z terapii mięśniowo-powięziowych Punktów Spustowych Trigger Points z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu 2012

Kurs masażu w Instytucie Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Katowicach (masaż klasyczny, sportowy, leczniczy, kamieniami) 2008-2009

DODATKOWE SZKOLENIA/KONFERENCJE :
Szkolenie pt. „Diagnostyka i leczenie zachowawcze w wysiłkowym nietrzymaniu moczu” 2016
Szkolenie pt. „Wykorzystanie trakcji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa” 2016
Trening funkcjonalny- moduł podstawowy 2015
Kończyna górna - diagnostyka i elementy terapii 2015
Kończyna dolna- diagnostyka i elementy terapii 2015
Ukończenie I i II stopnia nauki języka migowego w Katowicach 2012-2013
Warsztaty pt. „ Innowacyjne rozwiązania informatyczne i konstrukcyjne w dziedzinie teleopieki medycznej” 2015
Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna” w Katowicach 2008

mgr Anna Podskarbi-Skoludek

Fizjoterapeuta

mgr Adrian Stańczyk

Absolwent Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna wg standardu IFOMPT MT1:
1. Moduł I EB – Extremities Basis – Kończyny Podstawowy
2. Moduł II – E II – Kończyny II – Techniki mobilizacyjne stawów kończyn
3. Moduł III – K I – Kręgosłup I
4. Moduł IV – K II – Kręgosłup II
5. Moduł V – E III – Kończyny III
Szkolenia:
„Nowoczesne techniki rehabilitacji w chorobach przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego”
„Interdyscyplinarna diagnostyka i terapia skolioz w teorii i praktyce”
„Wzorce chodu u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi. Skan bezpośredni ciała człowieka”
Kurs masażu z elementami rehabilitacji ruchowej
„Znaczenie aktywności fizycznej w praktyce fizjoterapeutycznej”
Sympozjum I Śląskie Sympozjum Ortopedyczno-Fizjoterapeutyczne – staw kolanowy

mgr Adrian Stańczyk

Fizjoterapeuta

mgr Roksana Nowak

Absolwentka fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Szkoła podyplomowa z zakresu masażu w ośrodku Elpax w Bytomiu zakończona zdobyciem tytułu technika masażysty

NEURAC - The Redcord Education Program

Zaawansowane techniki diagnostyki i leczenia narządu ruchu

Szkolenie z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych

Kinezjotaping

mgr Roksana Nowak

Fizjoterapeuta

mgr Adrianna Koza

Absolwentka fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Temat pracy magisterskiej: „Wpływ lecznictwa uzdrowiskowego na jakość życia pacjentów po leczeniu sanatoryjnym”.

mgr Adrianna Koza

Fizjoterapeuta

mgr Monika Chawińska

Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: „Ocena kontroli posturalnej a urazowość wśród dzieci trenujących sztuki walki”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
2021 - Certyfikat "Trenera Personalnego", kwalifikacje według wymagań określonych przez Polski Związek Trenerów Personalnych, w oparciu o Sektorową Ramę Kwalifikacji w Sporcie na poziomie 4 (PRK4) oraz Europejską ramę Kwalifikacji na poziomie 4 (EQF4),

2021 - Kurs: Kinesio taping fundamentals and advanced (KT1 & KT2), Jacek Sasinowski, Katowice, Kinesio Polska,

2021 - Kurs: "Suche igłowanie - medyczna akupunktura" moduł I, firma szkoleniowa Rehaintegro,

2020 - Kurs: "Masaż tkanek głębokich" obejmujący szkolenie 80 godzin dydaktycznych zajęć teoretyczno-praktycznych, Centrum Szkoleniowe Rafał Uryzaj,

KONFERENCJE I SYMPOZJA
2021 - XIV Wiosna z Fizjoterapią - Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa, "Narząd ruchu - biomechanika, diagnostyka, leczenie", Warszawa,

2019 - projekt "Workshops on the results of project titled "Development of innovative Training contents based on the applicability of Virtual Reality in the field of Stroke Rehabilitation,

2018 - II edycja Szkoły Ortopedii, poświęconej złamaniom w obrębie kończyny dolnej, Piekary Śląskie,

2018 - Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa; temat: "Lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta - partnerzy w działaniu", Tarnowskie Góry".

mgr Monika Chawińska

FIZJOTERAPEUTA

mgr Anna Krawczyk

Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: „Postępowanie rehabilitacyjne w przypadku powikłań po inwazyjnym leczeniu raka piersi- studium przypadku”.
Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami onkologicznymi, w szczególności po amputacji piersi oraz ortopedycznymi, po zabiegach endoprotezoplastyki stawów: biodrowych, kolanowych.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Certyfikowany terapeuta Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej (KTP) - kurs akredytowany przez Polskie Towarzystwo Limfologiczne w Chorzowie (2018)

Kurs podstawowy koncepcji PNF (Proprioceptywna Nerwowo-

Mięśniowa Facilitacja) (2020)

Kurs Masażu Tkanek Głębokich (2019)

Kurs Masażu klasyczny (2017)

SZKOLENIA ON-LINE
Zrozumieć udar- Med Coach / instruktor: Joanna Tokarska (2021)

mgr Anna Krawczyk

Fizjoterapeuta uroginekologiczny

Fizjoterapeuta

mgr Agnieszka Bolforska-Gnip

Absolwentka fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalista w zakresie fizjoterapii uroginekologicznej i terapii manualnej.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Wspomaganie psychoruchowe i masaż niemowląt

Terapia kobiet w ciąży i niemowląt w modelu holistycznym

BuggyGym – fitness dla mam z dzieckiem w wózku – instruktor BuggyGym

Aktywność kobiet w ciąży i po porodzie – fit mama

Pelvic Floor Safe – sport bezpieczny dla kobiet

Blizna- Terapia kompleksowa

DRA (Diastasis Rectus Abdominis)

Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym
Moduł 1 (Diagnostyka funkcjonalna, prewencja urazowa, stabilność tułowia i stawów obwodowych, podstawowe wzorce funkcjonalne)
Moduł 2 (Kształtowanie wzorców ruchowych na bazie taśm mięśniowo - powięziowych, funkcjonalny trening plyometryczny, gibkość w treningu funkcjonalnym, zaawansowane wzorce funkcjonalne)

Uroginekologia – nowoczesna fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżeniu narządów miednicy mniejszej. Rozejście mięśnia prostego brzucha (DRA), kompleksowa terapia w ciąży oraz po porodzie

Ciążówka – czyli o ciąży w majówkę - szkolenie online Med Coach

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2018-2020
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa) 8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin - w trakcie

mgr Agnieszka Bolforska-Gnip

Neurologopeda

mgr Ksenia Woźniczko

Neurologopeda, surdologopeda, audiolog, protetyk słuchu.
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę pogłębiała także w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
Tytuł pracy magisterskiej: ,, Ocena wpływu polaryzacji krótkiego tonu o częstotliwości 500 Hz na progi fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu."
Członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Wielokrotnie czynnie występowała na konferencjach otolaryngologicznych, a także tych podejmujących tematykę wczesnej interwencji logopedycznej.

Wybrane dodatkowe kwalifikacje:
Kurs: RehaIngest w praktyce neurologopedycznej, Katowice, 2019
Kurs: Dysfagia u dzieci i dorosłych, dr M Rządzka, Bydgoszcz 2019
Kurs: Rehabilitacja głosu w zaburzeniach neurologicznych, 2019
Kurs: Program MÓWIK, 2019
Kurs: Masaż Shantala, Kraków, 2019
Kurs: Niemowlak u logopedy, 2018
Kurs: Trening umiejętności bazowych, 2018
Kurs: Guguhopla, 2018
Kurs: Zaburzenia połykania u dorosłych i dzieci, M.Rządzka, 2018
Kurs: PNF dla logopedów, Katowice, 2018
Śląskie Spotkana Logopedyczne: zaburzenia połykania, Repty, 2018 r.
Kurs: Integracja sensoryczna dla logopedów, Katowice, 2018
Kurs: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych; autorski program dr Anny Regner – część druga, Katowice, 2018
Kurs: Metoda Dobrego Startu, Katowice, 2018
Kurs: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych; autorski program dr Anny Regner – część pierwsza, Katowice, 2018
Kurs: Terapia oddechowa Katowice, 2018
Kurs: Nadmierne ślinienie- techniki terapeutyczne, Katowice, 2018
Kurs: Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym, Katowice, 2018
Kurs: Kompleksowa diagnoza i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych, Katowice, 2018
Publikacja naukowa w Jourrnal of Hearing Science [May2017, Vol. 7 Issue 2, p71-71. 1/4p]
Wystąpienie na XXV International Evoked Response Audiometry Study Group, Warszawa,
2017
Kurs: Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej, Repty, 2017
Kurs: Vocastim- elektrostymulacja- terapia zaburzeń połykania, Warszawa, 2017
Kurs: Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej, Katowice, 2017
Warsztaty: Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z dysfunkcją oddychania, Chorzów, 2017
Kurs: Terapia logopedyczna osób z padaczką, Lublin, 2017
Kurs: Zaburzenia rezonansu w diagnozie i terapii logopedycznej, prof. Pluta- Wojciechowska,
2017
Terapia Pozycji Oralnej Talk Tools, 2017
Kształtowanie sprawności prozodycznych, Lublin, 2017
Elektrostymulacja podniebienia miękkiego, Warszawa, 2017
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii, Katowice, 2017
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna- prof. Pluta-Wojciechowska, Warszawa. 2017
Kurs KORP- pełne uprawnienia do pracy z narzędziem, Katowice, 2017
Kurs- Alternatywne metody komunikacji, Katowice, 2017
Kurs EEG Biofeedback, Katowice, 2017
Zab. Centralnego Przetwarzania Słuchowego- prowadzenie terapii wg Ozimka, Szczecin,
Certyfikat Polski Język Migowy- poziom podstawowy i średnio zaawansowany
Certyfikat- Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne- poziom I
Certyfikat- Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej
Kurs ,,Zaburzenia głosu u profesjonalistów”
XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej, Poznań 2016
Kurs ,,Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej”
Kurs ,,Wykonywanie subiektywnych badań słuchu”
Kurs ,,Wczesna opieka logopedyczna nad dziećmi z uszkodzeniami słuchu”
Kurs ,,Opóźniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne”
Certyfikat- Choreoterapia, Lublin, 2015
Certyfikat- Muzykoterapia, Lublin, 2015
Certyfikat – Fonogesty- I i II poziom
Kurs: Logorytmika

mgr Ksenia Woźniczko

Neurologopeda, filolog polski

mgr Sylwia Serwach

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w specjalności logopedia i neurologopedia.
Certyfikowany terapeuta innowacyjnych metod elektrostymulacji w logopedii.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na oddziałach zakładów opiekuńczo-leczniczych, oddziałach wentylacji mechanicznej, oddziałach geriatrycznych, prowadząc poradnie neurologopedyczną dla dzieci i dorosłych oraz angażując się w projekty unijne skierowane do pacjentów w wieku geriatrycznym dotkniętych schorzeniami neurologicznymi.
Tytuł pracy magisterskiej: Gramatyka dziecka z niepoprawną wymową wychowującego się w domu dziecka – studium przypadku
Tytuł pracy dyplomowej w zakresie logopedii: Diagnoza i terapia sygmatyzmu osoby dorosłej – studium przypadku
Tytuł pracy dyplomowej w zakresie neurologopedii: Analiza postępów terapii logopedycznej pacjentki po udarze lewej półkuli mózgu w trakcie dwuletniej pracy terapeutycznej.

WARSZTATY, KONFERENCJE Z ZAKRESU LOGOPEDII I NEUROLOGOPEDII

• Udział w konferencji pt. Mowa dawniej i dziś – profilaktyka logopedyczna w praktyce lekarskiej, CITTRFUŚ;
• Udział w spotkaniu warsztatowym pt. Strategie logopedycznych oddziaływań w edukacji przedszkolnej oraz Wsparcie osób jąkających się. Co można znaleźć w sieci?, I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów;
• Udział w konferencji pt. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole – refleksja historyczna i problemy współczesności, CITTRFUŚ;
• Udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD);
• Prowadzenie warsztatu z zakresu skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski, Festiwal Nauki;
• Wygłoszenie referatu pt. Dlaczego warto rozgrzać aparat mowy przed przemówieniem podczas konferencji naukowej W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Prezentacja posteru pt. Komunikacja w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, seminarium W świecie logopedii – ABC dobrej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD);
• Udział w warsztacie szkoleniowym pt. Jak mówić, żeby nie zaniemówić, Uniwersytet Śląski;
• Prezentacja posteru pt. Wskazówki dla mówców, czyli jak rozgrzać aparat mowy przed wystąpieniem publicznym podczas konferencji W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Prezentacja posteru pt. Rola rozgrzewki głosowej w profilaktyce chorób głosu podczas konferencji naukowej W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji, Uniwersytet Śląski;
• Udział w konferencji pt. Autyzm i zespół Aspergera w ujęciu metodyczno-terapeutycznym w ramach Światowego Dnia Dla Autyzmu, PPP w Gliwicach;
• Uczestnictwo w Seminarium Naukowym Część II Logopedia śląska w badaniach i praktyce, Uniwersytet Śląski;
• Udział w konferencji naukowej pt. Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki, Uniwersytet Śląski;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Wszystko o przesiewowych badaniach logopedycznych, Akademia logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym?, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Emisja głosu w Twoim gabinecie logopedycznym, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Jąkanie. Sesja pytań i odpowiedzi, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka!, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. 3 narzędzia do oceny słuchu, które może wykorzystać każdy logopeda, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Audiologia dla każdego logopedy, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Terapia logopedyczna Małego Dziecka z autyzmem, Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Dlaczego dziecko z autyzmem nie uśmiecha się? Akademia Logopedy;
• Uczestnictwo w webinarium pt. Mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym, Akademia Logopedy.

mgr Sylwia Serwach

Neuropsycholog

Neuropsycholog

mgr Julia Wyszomirska

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych w zakresie neuropsychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz diagnozy i terapii neuropsychologicznej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

NES Online ACE - III Training 2014

Kurs EEG Biofeedback Biomed 2014

Testy w diagnozie neuropsychologicznej - przegląd metod 2011

EEG Biofeedback Kurs I stopnia 2011

Licencja uprawniająca do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni 2011

Podyplomowe szkolenie "podstawy psychoterapii" 2006 - 2008

Diagnoza neuropsychologiczna / Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej 2007 - 2008

Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych Departament Zdrowia MSWiA 2007

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych 2004

Członkostwo w towarzystwach i stowarzyszeniach:
1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne
2. Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
3. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Działalność naukowa:
1. Ocena wpływu wsparcia społecznego na psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej pacjentów w trakcie leczenia paliatywnego lub radykalnego. Psychoonkologia 2014;3
2. Terapia psychologiczno - logopedyczna pacjenta z rozległym urazem czaszkowo - mózgowych, Studium przypadki. II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce, 31 maja 2014, Katowice
3. Obraz ciała pacjentów po udarze mózgu. Konferencja interdyscyplinarna "Zagrożenia behawioralne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie", 13 grudnia 2013, Katowice
4. Od globalnych do wybiórczych zaburzeń świadomości. Analiza procesu wybudzania się ze śpiączki - studium przypadku. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin
5. Wpływ chemioterapii na funkcjonowanie poznawcze pacjentek chorych na raka piersi. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin

mgr Julia Wyszomirska

Dr Adam Bednorz

Adam Bednorz - doktor nauk o zdrowiu, absolwent psychologii na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2011r.), studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2014r.). Doktorat na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (2020r.). Ukończony podstawowy kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Trener EEG Biofeedback I stopnia. Doświadczenie zawodowe zdobywane na oddziale psychiatrycznym, geriatrycznym, rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej, w poradni uzależnień, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się pomocą psychologiczną, diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną. Dorobek naukowy obejmuje prace, które ukazały się w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach w projektach badawczych dotyczących wirtualnej rzeczywistości, wirtualnej platformy diagnostycznej, współautor poradnika dla opiekunów pacjentów z zespołem otępiennym.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
2020 Uczestnictwo w V Barbórkowych Spotkaniach Geriatrycznych.

2020 Uczestnictwo w VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Neurodegeneracje 2020”.

2019 Uczestnictwo w XII Seminarium Neuropsychologicznym „Mózg aktywny”.

2018 Uczestnictwo w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Neurodegeneracje 2018”.

2018 Uczestnictwo w warsztatach „Badanie pamięci w szczególnych sytuacjach klinicznych” prowadzonych przez prof. Bena Schmanda (Amsterdam, Holandia).

2017 Uczestnictwo w konferencji „Otępienie w praktyce” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie.

2017 Wystąpienie „Zaburzenia zachowania w przebiegu otępienia” na konferencji „Choroba Alzheimera, czy można przed nią uciec”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

2016 Uczestnictwo w III Barbórkowych Spotkaniach Geriatrycznych

2016 Uczestnictwo w Warsztacie „Warianty choroby Alzheimera (amnestyczny, wzrokowy, językowy, czołowy) podczas III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Neurodegeneracje.

2016 Uczestnictwo w III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Neurodegeneracje

2016 „Diagnostyka i terapia pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi – współpraca neurologa z neuropsychologiem, psychiatrą oraz koncepcje patogenetyczne.

2014 Uczestnictwo w Konferencji naukowo-szkoleniowej „Rola logopedii w neurorehabilitacji”.

2014 Uczestnictwo w VIII Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja osób po udarze mózgu”.

2013 Uczestnictwo w Sympozjum Naukowym „Rzeczywistość językowa pacjenta neurologicznego a holistyczny wymiar terapii”.

2012 Szkolenie z zakresu metody EEG Biofeedback oraz uzyskanie tytułu „Trenera EEG Biofeedback I Stopnia”.

2012 Uczestnictwo w XI Łódzkich Warsztatach Psychogeriatrycznych.

2011 Uczestnictwo w Sympozjum naukowo-szkoleniowym „Psychiatria

2011 Standardy postępowania, najnowsze doniesienia.”

2011 Uczestnictwo w IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Ramy choroby afektywnej w ujęciu biologicznym i psychospołecznym”.

2011 Podstawowy kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (40 godzin szkoleniowych).

2011 Udział w projekcie badawczym realizowanym w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod tytułem „Ocena wiarygodności zeznań świadków dorosłych przy zastosowaniu psychologicznych i prawniczych kryteriów treściowych”.

2011 Uczestnictwo w szkoleniu „Wstęp do psychologii procesu”.

2010 Uczestnictwo w konferencji „Praktyczne zastosowania psychologii pracy i organizacji”.

2010 Szkolenie „Zaburzenia jedzenia: anoreksja, bulimia, jako objaw zmian społecznych”, w ramach III Festiwalu Psychoterapii „Podążając za potrzebami”.

2010 Szkolenie „Mój głos podąża za Tobą – czyli ericksonowska komunikacja transowa w pracy z dorosłymi osobami”, w ramach III Festiwalu Psychoterapii „Podążając za potrzebami”.

2010 „Teoretyczne, metodologiczne i warsztatowe problemy opiniodawstwa sądowego oraz interwencji psychologiczno-pedagogicznej w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno- Konsultacyjnych”, (XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej).

2010 Szkolenie „Narracyjna gra (auto)biograficzna jako autorska metoda profilaktyki problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka”, (Konferencja „Psychologia egzystencjalna – wczoraj i dziś”).

2009 Szkolenie „Dialogi Gestalt”, w ramach II Międzynarodowego Festiwal Psychoterapii).

2009 Szkolenie „Zrozumienie i kontakt z Klientem w NLP”, w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Psychoterapii.

2009 Trening integracyjny, Trening komunikacyjny, Trening Twórczości, Trening asertywnych zachowań, Trening Antystresowy, Trening NLP, (Klub Psychoedukacji i Samorozwoju ).

2008 Szkolenie „Korespondentów Lokalnych NGO”, (projekt prowadzony przez Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego).

2007 Szkolenie „Terapia i rehabilitacja w psychiatrii”, (szkolenie prowadzone przez Centrum Psychiatrii w Katowicach i Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam”).

Psychoterapeuta

Psycholog

mgr Iwona Kamińska - Borówka

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym spełniające wymogi do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Psychologicznym. Uzyskała również stosowne kwalifikacje zawodowe przygotowujące do prowadzenia szkoleń z zakresu funkcji interpersonalnych w ramach Szkoły Trenerów "Metrum " w Katowicach.Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracownik Zespołu Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych oraz Oddziału Leczenia Nerwic Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną (diagnoza osobowości, procesów poznawczych, kwalifikacja do psychoterapii), prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych.
Członek zarządu śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Dietetyk

Dietetyk Kliniczny

Mgr Aleksandra Kuleczka

Dietetyk kliniczny. Absolwentka dietetyki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunku „Trener fitnessu i ćwiczeń siłowych” oraz „Przygotowanie motoryczne w grach zespołowych”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Dietetyka kliniczna - insulinooporności i zespół PCOS,

Dietetyka sportowa w teorii i praktyce,

Budowanie masy mięśniowej na diecie wegańskiej,

Praktyczne wykorzystanie badań genetycznych i diagnostycznych w sporcie.

Mgr Aleksandra Kuleczka

Rejestracja Medyczna i Administracja

Rejestracja medyczna i administracja

Mgr Marzena Wnęczak

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, kierunek pedagogika. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w uczelni wyższej, gdzie była odpowiedzialna między innymi za organizację procesu dydaktycznego, zajmowała się obsługą studentów i wykładowców oraz dbała o tworzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzorami dokumentów w szkolnictwie wyższym.

Kursy i szkolenia:
1. Kurs obsługi komputera IBM PC „PROCOIG” SP. z o.o. Ośrodek Szkolenia Autoryzowane Centrum Microsoft w Katowicach,
2. Szkolenie „Ochrona danych osobowych”,
3. Certyfikat ukończenia szkolenia dla auditorów wewnętrznych z zakresu systemu zarządzania jakością.

Mgr Marzena Wnęczak

Rejestracja medyczna i administracja

Anna Kowalska

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako starszy specjalista działu kredytów poprzez wydawanie ostatecznych decyzji kredytowych aż do osiągnięcia stanowiska kierowniczego działu analiz oraz wspomagania podległego zespołu.

Kolejnym etapem było rozpoczęcie współpracy z najbardziej prestiżowymi bankami na polskim rynku w zakresie kredytów hipotecznych i procedurami z tym związanymi.

Kursy i szkolenia:
1. Diamenty Komunikacji- podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji, ukierunkowanej na efektywną pracę zespołową i stymulowanie rozwoju pracowników
2. Kurs języka anielskiego III poziom
3. Kurs „Administracja biurowa i kadrowa z obsługą komputera”

Transport osób z niepełnosprawnością

Osoba odpowiedzialna za transport

Roman Szymczak

Studia magisterskie ukończone w 2011 r. kierunek: Bezpieczeństwo
Wewnętrzne Wyższa Szkoła Policji  w Szczytnie - tytuł Magistra. Studia licencjackie ukończone w 2003 r. kierunek: Socjologia,
specjalność: Praca Socjalna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kursy i szkolenia:
- kursy pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane przez PCK w Słupsku (1997 r.), Legionowie (1999 r.), Katowicach (2002 r.), Szczytnie (2010 r.);
- kurs z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej w warunkach;
działań specjalnych w Katowicach (2002 r.);
- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - tytuł Ratownika
Katowice 2011r.;
- Kurs ratownictwa wodnego i tytuł Ratownika w Legionowie w 1999r;
- Szkolenie ratownictwa lodowego Gliwice (2005 r.);
- uprawnienia zawodowe stermotorzysty i Bosmana Żeglugi Śródlądowej;
- kurs specjalistyczny pływania łodzią w trudnych warunkach atmosferycznych;
- uprawnienia płetwonurka KDP;
- szkolenie z zakresu ratownictwa, transportu i intensywnej terapii
pacjentów po wypadku nurkowym z wykorzystaniem komory hiperbarycznej organizowany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,  Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni (2003 r.);
- kurs Instruktora Sportu ukończony w Opolu 1993 r. - część ogólna;
- stopień Mistrzowski Shodan  (1 Dan) Karate Shotokan, Kowary (1994 r.);
- kurs Instruktora Sportu część ogólna i specjalizacja - Tytuł państwowy
instruktora Karate Shotokan (Bielsko Biała 2011 r.);
- uprawnienia zawodowe kierowcy kat. B (badania psychotechniczne);

Roman Szymczak
Masz pytania?