modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

telefon: +48 723 433 335

lub

32 222 39 18

mail: biuro@modernreh.pl

kadra

Lekarze

Ortopeda

Dr n. med Sławomir Dudko

Dr n. med. Sławomir Dudko specjalista ortopeda-traumatolog narządu ruchu. Doświadczenie zawodowe nabyte w toku wieloletniej pracy w szpitalu uzupełniane poprzez udział w zjazdach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Dorobek praktyczny szczególnie w zakresie leczenia skutków i powikłań urazów kończyn górnych, dolnych, kręgosłupa, miednicy oraz schorzeń ortopedycznych.

Dr n. med Sławomir Dudko

Ortopeda

dr n. med. Adam Pierzchała

Dr n. med. Adam Pierzchała specjalista ortopeda - traumatolog narządu ruchu. Doświadczenie zdobywane już w trakcie studiów medycznych w oddziałach ortopedii i chirurgii urazowej w Anglii oraz Niemczech.

Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęcie pracy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SUM w Katowicach na stanowisku asystenta od listopada 2002 r. do sierpnia 2012r.

W 2010 r. ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

W roku 2011 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: Stężenie prozapalnych i przeciwzapalnych cytokin w płynie stawowym i surowicy krwi, u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.

Od kwietnia 2013 r. praca w Klinice Chirurgii Endoskopowej "Sport - Klinika" w Żorach.

Podczas dotychczasowego szkolenia zawodowego uczestnictwo w wielu kursach, konferencjach, zjazdach, sympozjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych zarówno przez polskie jak i zagraniczne ośrodki naukowe.

dr n. med. Adam Pierzchała

Ortopeda

lek. med. Ryszard Godula

Lek. med. Ryszard Godula lekarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył studia medyczne w 1975 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. W 1991 roku, przystąpił do egzaminu specjalizacyjnego, dzięki czemu uzyskał uprawnienia i tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Lek. med. Ryszard Godula specjalizuje się w ortopedii i traumatologii. Oferuje pomoc pacjentom cierpiącym z powodu dolegliwości związanych z zespołami bólowymi (zespół cieśni nadgarstka, zespół nerwu łokciowego). Przeprowadza badania USG narządu ruchu. Wykonuje zabiegi artroskopowe (endoskopowe) stawu kolanowego, barkowego i łokciowego. Zajmuje się terapią pacjentów z przykurczem Dupuytrena, a także przeprowadza operacje ortopedyczne oraz zabiegi chirurgiczne z zakresu chirurgii urazowej. W ramach terapii naprawia uszkodzenia tkanek miękkich i zajmuje się zespoleniami złamań.

Ortopeda

lek. med. Łukasz Lubelski

W 2010 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i tramatologii narządu ruchu.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem poprzez wieloletnią pracę w kilku śląskich szpitalach na oddziałach ortopedii, jak i podczas licznych szkoleń, zjazdów, kursów i sympozjów naukowych. Zainteresowanie rehabilitacją, czyli niezbędną składową procesu leczenia, łączyło się zawsze z pasją do czynnego uprawiania sportów jak biegi średnie i długie, wspinaczka, sporty górskie, narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz skitouring.

lek. med. Łukasz Lubelski

Fizjoterapeuci

Kierownik rehabilitacji

mgr Jakub Kraszewski

Certyfikowany terapeuta manualny MTI oraz dyplomowany terapeuta koncepcji PNF specjalizujący się w zaburzeniach nerwowo - mięśniowo - szkieletowych w obrębie narządu ruchu powstałych na tle chorób, urazów lub dysfunkcji. Kierownik Górnośląskiego Centrum Neurorehabilitacji i Fizjoterapii MODERN-REH w Mysłowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Temat pracy magisterskiej: "Wpływ wibracji na funkcję pompy mięśniowo-naczyniowej u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego". Uczestnik licznych kongresów i sympozjów naukowych z zakresu medycyny.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Terapia manualna NOMT MTII 2011 - 2014:
1. Moduł I: Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
2. Moduł II: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa + kkd
3. Moduł III: Dysfunkcje kompleksu miedniczo - udowego + kkd
4. Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno - piersiowego i odcinka szyjnego kręgosłupa + kkg
5. Moduł V: Dysfunkcje szyjno - czaszkowe

Kurs FMS (functional movement screen) 2014

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów 2013

Wykorzystanie sEMG w praktyce fizjoterapeutycznej 2012

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2009-2011:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego MTI

Wspólczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich 2007-2008:
1. Moduł I: Techniki Energizacji Mięśni część 1
2. Moduł II: Techniki Energizacji Mięśni część 2
3. Moduł III: Mięśniowo - powięziowe rozlużnianie(Myofascial Release)
4. Moduł IV: Technika Aktywnego Rozlużniania (Active Release Technique)
5. Moduł V: Dysbalans mięśniowo - powięziowy
6. Moduł VI: Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych

Stabilizacja centralna i obwodowa 2008:
1.Moduł I: Stabilność- niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących.
2.Moduł II: Nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2010:
1. Moduł I: PNF basic
2. Moduł II: PNF - tytuł dyplomowanego terapeuty PNF

Terapia czaszkowo - krzyżowa w ujęciu osteopatycznym 2018

Anatomia Palpacyjna 2018

Pliki do pobrania

 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 1

  Pobierz
 • Rehabilitacja funkcjonalna pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wtórną tetraplegią cz. 2

  Pobierz
 • Fizjoterapia oddechowa u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego cz.2

  Pobierz
mgr Jakub Kraszewski

fizjoterapeuta

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Międzynarodowy terapeuta koncepcji PNF. Absolwent fizjoterapii na Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Tytuł pracy magisterskiej: "Analiza czynników ryzyka chorób zwyrodnieniowych stawów kolanowych".

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF) 2005-2008:
1. Moduł I - kurs podstawowy
2. Moduł II - kurs rozwijający
3. PNF w skoliozach
4. Kurs kliniczny koncepcji PNF w Neurologii

Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno - motorycznymi.

Zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego

Thera-Band Academy
Warsztaty szkoleniowe Thera-Band: "Teoria i praktyka w aspekcie terapeutycznym(ogólno-kondycyjnym, zdrowotnym i treningu sportowego) ćwiczenia oporowe z wykorzystaniem taśm i piłek Thera-Band"

Szkolenie z zakresu "Zadania zespołów wczesnej interwencji w kompleksowym wspomaganiu rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi" 2009

Szkolenie z zakresu krioterapii i obsługi aparatu do krioterapii Cryo-T 2007

mgr Dominika Mianecka - Zapora

Fizjoterapeuta

mgr Martyna Wieczorek

Absolwent fizjoterapii oraz student studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: ,,Wpływ wibracji na poziom aktywności wybranych grup mięśniowych kończyny dolnej podczas przysiadu’’.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth
1. Moduł I: Badanie i leczenie kończyny dolnej (UEX)
2. Moduł II: Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX)
3. Moduł III: Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa (UWS)
4. Moduł IV: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa (OWS)
5. Moduł V: Badanie i leczenie obręczy biodrowej i dolnej części kręgosłupa. Techniki zaawansowane i rozciąganie (AWS1)

Kompleksowa terapia powięzi 2018
Trening okluzyjny i flossing w fizjoterapii i sporcie 2017
Taping rehabilitacyjny 2016
Masaż sportowy 2015

Udział w warsztatach:
,,I Śląski Kongres Fizjoterapii-Diagnostyka i terapia odcinka lędźwiowego kręgosłupa’’
,,Możliwości zastosowania terapii manualnej w leczeniu kręgosłupa’’
,,Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami równowagi z wykorzystaniem platform diagnostycznych’’

Udział w konferencjach naukowych:
X Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Wiosna promocji zdrowia’’ w Krakowie, czynny udział
XI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Zdrowie gwarantem jakości życia’’ w Nowym Targu, czynny udział
Ogólnouczelniana Konferencja Doktorantów i Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, czynny udział
Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia’' organizowana przez Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, czynny udział
I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, czynny udział

Fizjoterapeuta

mgr Justyna Sidorowicz

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2014 - 2016:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa) 8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego

Stabilizacja centralna i obwodowa 2013
1. Moduł I: Stabilność - niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących
2. Moduł II: Nowoczesna koncepcja stabilizacji kończyn
3. Moduł III: Nowoczesna koncepcja stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa

Projekt ,,Zdrowy Start” –prowadzenie zajęć ruchowych z kobietami w ciąży 2013-2014

Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band 2013

Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania kinesiotapingu w fizjoterapii 2012

Kurs masażu o profilu rozszerzonym –organizator Centrum Szkoleniowe HEROS 2011

mgr Justyna Sidorowicz

Fizjoterapeuta

mgr Katarzyna Hajduk-Parkitna

Dyplomowany terapeuta metody PNF. Absolwent Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2009 - 2011:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)

Prioprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facylitacja (PNF) 2013:
1. Moduł I - kurs podstawowy
2. Moduł II - kurs rozwijający- tytuł dyplomowany terapeuta PNF
3. PNF w skoliozach

Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich 2012- 2014:
1. Moduł I: Techniki Energizacji Mięśni część 1
2. Moduł II: Techniki Energizacji Mięśni część
3. Moduł III: Mięśniowo - powięziowe rozluźnianie
4. Moduł IV: Technika Aktywnego Rozluźniania
5. Moduł V: Dysbalans mięśniowo - powięziowy
6. Moduł VI: Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych
Szkolenie zakończone egzaminem

Kinezjotaping 2012
1. Moduł I – kurs podstawowy

Kurs masażu o profilu rozszerzonym (masaż klasyczny, izometryczny, sportowy, relaksacyjny) 2007

mgr Katarzyna Hajduk-Parkitna

Fizjoterapeuta

mgr Piotr Lempart

Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Tytuł pracy magisterskiej: „Analiza stanu czynnościowego kręgosłupa u pracowników biurowych”.

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth

1. Moduł I: Badanie i leczenie kończyny dolnej (UEX)
2. Moduł II: Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX)
3. Moduł III: Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa (UWS)
4. Moduł IV: Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa (OWS)

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF)
1. Moduł I - kurs podstawowy
Rozszerzony kurs Kinesiotapingu w sporcie i medycynie

mgr Piotr Lempart

Fizjoterapeuta

mgr Paulina Münzer

Absolwent fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Certyfikowany terapeuta metody PNF.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
Terapia manualna wg standardu IFOMT MTI
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)

Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja (PNF)
1. Moduł I - kurs podstawowy

Kinetic Control - staw krzyżowo-biodrowy, miednica. Diagnostyka, ocena i terapia funkcjonalna.

Szkolenie „Stopa - biomechanika, urazy, przeciążenia i nowoczesne terapie”
Szkolenie „Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami równowagi z wykorzystaniem platform diagnostyczno-pomiarowych"

Fizjoterapeuta

mgr Anna Reiner

Absolwent fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Temat pracy magisterskiej: "Wpływ udziału w obozie aktywnej rehabilitacji na jakość życia kobiet po urazie rdzenia kręgowego i z przepukliną oponowo-rdzeniową".
Absolwentka studiów podyplomowych kwalifikacyjnej logopedii i medialnej emisji głosu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, specjalność: logopedia. Temat pracy podyplomowej: "Nauka mowy przełykowej zastępczej po laryngektomii całkowitej - studium przypadku".

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kursy:
- Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (w trakcie)
- Terapia manualna i igłoterapia w ujęciu klinicznym (w trakcie)
- Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym (2018)
- Kurs Complete Sports Manual Therapy ® (2017)
- PNF podstawowy (2015)
- Kinesiotapig (2014)
- Centralna stabilność - niestabilność- moduł I (2013)
- Nowoczesna koncepcja stabilizacji stawów kończyn - moduł II (2013)
- Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej (2013)
- Masaż klasycznego o profilu rozszerzonym (2011)

Warsztaty:
- Anatomia kręgosłupa w praktyce - powiązanie objawów z radiologią (2018)
- Szyja - zastosowanie technik funkcjonalnych (2018)
- Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych oraz Diagnoza i terapia dysfagii (2016)
- Ćwiczenia zmysłowo - ruchowe dla dzieci młodszych (2016)
- Animator osoby niepełnosprawnej i starszej (2015)
- Masaż Shantala (2012)

mgr Anna Reiner

Fizjoterapeuta

mgr Paulina Szałapska

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, temat pracy magisterskiej: „Wpływ wysiłku fizycznego na urazy stawu kolanowego siatkarzy”. Absolwent studiów podyplomowych „Przygotowanie Motoryczne w Grach Zespołowych” na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
Terapia manualna wg standardu IFOMT MT1 2013 - 2016:
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin: uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego MTI

Terapia manualna NOMT MTII 2016 - 2018:
1. Moduł I: Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
2. Moduł II: Dysfunkcje lędźwiowego odcinka kręgosłupa i kończyny dolnej
3. Moduł III: Dysfunkcje kompleksu miedniczo - udowego i kończyny dolnej
4. Moduł IV: Dysfunkcje przejścia odcinka szyjno - piersiowego i kończyny górnej
5. Moduł V: Dysfunkcje górnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawu skroniowo - żuchwowego
6. Moduł VI: Repetytorium. Praca z pacjentem.
Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT)

Fizjoterapeuta

mgr Rafał Bandura

Certyfikowany terapeuta manualny MT I. Absolwent studiów magisterskich na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
Kurs Terapii Manualnej wg standardów IFOMPT MT I (2014 - 2017)
1. Moduł I: Kurs EB (badanie stawów obwodowych)
2. Moduł II: Kurs E II (mobilizacja stawów obwodowych)
3. Moduł III: Kurs K I (badanie stawów i połączeń kręgosłupa)
4. Moduł IV: Kurs K II (mobilizacja stawów i połączeń kręgosłupa)
5. Moduł V: Kurs E III (techniki szybkiej mobilizacji, mobilizacje trójwymiarowe stawów obwodowych)
6. Moduł VI: Kurs EM (dyferencjalna diagnostyka mięśniowa w obrębie stawów obwodowych, mobilizacje mięśniowe)
7. Moduł VII: Kurs KIII (mobilizacje trójwymiarowe w obrębie stawów kręgosłupa)
8. Moduł VIII: Kurs KIV (badanie neurologiczne, mobilizacje w obrębie stawów kręgosłupa)
9. Moduł IX: Kurs KM (mobilizacje mięśniowe stawów i połączeń kręgosłupa)
10. Egzamin, uzyskanie certyfikatu terapeuty manualnego

Kurs RUSI - Rehabilitative Ultrasound Imaging (2019)

Fizjoterapeuta

mgr Marcin Skrzyp

Absolwent fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Temat pracy dyplomowej magisterskiej: „Wpływ kinesiotapingu wybranych mięśni kończyn dolnych na odcinek lędźwiowy kręgosłupa u mężczyzn grających w unihokej”

DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kurs terapii manualnej w koncepcji osteopatycznej – diagnostyka różnicowa i leczenie.
1. Moduł I: Diagnostyka różnicowa i leczenie dysfunkcji stawowych i mięśniowo-powięziowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.
2. Moduł II: Diagnostyka różnicowa i leczenie dysfunkcji stawowych i mięśniowo-powięziowych kolano, stopa. Neurologia kliniczna.
3. Moduł III: Diagnostyka różnicowa i leczenie dysfunkcji stawowych i mięśniowo-powięziowych odcinka piersiowego kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.
4. Moduł IV: Diagnostyka różnicowa i leczenie dysfunkcji stawowych i mięśniowo-powięziowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego.
5. Moduł V: Diagnostyka różnicowa i leczenie dysfunkcji stawowych i mięśniowo-powięziowych: Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek.
- Technik masażysta – ukończenie szkoły ELPAX w Bytomiu
- Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
Warsztaty:
- „Igłoterapia bez tajemnic” – Akademia Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej - ATMIS

Psychoterapeuta

Psycholog

mgr Iwona Kamińska - Borówka

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym spełniające wymogi do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Psychologicznym. Uzyskała również stosowne kwalifikacje zawodowe przygotowujące do prowadzenia szkoleń z zakresu funkcji interpersonalnych w ramach Szkoły Trenerów "Metrum " w Katowicach.Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracownik Zespołu Wojewódzkich Poradni Specjalistycznych oraz Oddziału Leczenia Nerwic Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną (diagnoza osobowości, procesów poznawczych, kwalifikacja do psychoterapii), prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych.
Członek zarządu śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Neuropsycholog

Neuropsycholog

mgr Julia Wyszomirska

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych w zakresie neuropsychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz diagnozy i terapii neuropsychologicznej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

NES Online ACE - III Training 2014

Kurs EEG Biofeedback Biomed 2014

Testy w diagnozie neuropsychologicznej - przegląd metod 2011

EEG Biofeedback Kurs I stopnia 2011

Licencja uprawniająca do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni 2011

Podyplomowe szkolenie "podstawy psychoterapii" 2006 - 2008

Diagnoza neuropsychologiczna / Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej 2007 - 2008

Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych Departament Zdrowia MSWiA 2007

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych 2004

Członkostwo w towarzystwach i stowarzyszeniach:
1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne
2. Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
3. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Działalność naukowa:
1. Ocena wpływu wsparcia społecznego na psychiczne przystosowanie do choroby nowotworowej pacjentów w trakcie leczenia paliatywnego lub radykalnego. Psychoonkologia 2014;3
2. Terapia psychologiczno - logopedyczna pacjenta z rozległym urazem czaszkowo - mózgowych, Studium przypadki. II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce, 31 maja 2014, Katowice
3. Obraz ciała pacjentów po udarze mózgu. Konferencja interdyscyplinarna "Zagrożenia behawioralne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie", 13 grudnia 2013, Katowice
4. Od globalnych do wybiórczych zaburzeń świadomości. Analiza procesu wybudzania się ze śpiączki - studium przypadku. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin
5. Wpływ chemioterapii na funkcjonowanie poznawcze pacjentek chorych na raka piersi. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 20 - 21 września 2013, Lublin

mgr Julia Wyszomirska

Dietetyk

Dietetyk

mgr Żaneta Kaim

Zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem i zdrowym stylem życia zawsze były mi bliskie, stąd taki wybór kierunku studiów. Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, o specjalizacji w dietetyce i zdrowiu publicznym. Już w trakcie nauki zdobywałam doświadczenie zawodowe, zarówno podczas praktyk w szpitalach, jak również współpracując z portalem dla sportowców, którym drogą elektroniczną układałam diety

Po studiach zaczęłam pracę w jednym z pierwszych gabinetów dietetyki, które pomagałam współtworzyć od podstaw. Nabyłam tam bardzo cennego doświadczenia, które w przyszłości zaowocowało założeniem własnej działalności, we współpracy z ogólnopolską siecią DOBRY DIETETYK.

W bezpośredniej pracy z Klientem kładę nacisk przede wszystkim na eliminowanie nieprawidłowych przyzwyczajeń żywieniowych, rolę aktywności fizycznej w aspekcie zdrowego stylu życia oraz na udowodnienie, że dieta to nie "mniej jeść", ale świadomie lepiej się odżywiać.

mgr Żaneta Kaim

Rejestracja Medyczna i Administracja

Rejestracja medyczna i administracja

Mgr Marzena Wnęczak

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, kierunek pedagogika. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w uczelni wyższej, gdzie była odpowiedzialna między innymi za organizację procesu dydaktycznego, zajmowała się obsługą studentów i wykładowców oraz dbała o tworzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzorami dokumentów w szkolnictwie wyższym.

Kursy i szkolenia:
1. Kurs obsługi komputera IBM PC „PROCOIG” SP. z o.o. Ośrodek Szkolenia Autoryzowane Centrum Microsoft w Katowicach,
2. Szkolenie „Ochrona danych osobowych”,
3. Certyfikat ukończenia szkolenia dla auditorów wewnętrznych z zakresu systemu zarządzania jakością.

Rejestracja medyczna i administracja

Agnieszka Pilarska

Po ukończeniu Studium nauczycielskiego w Katowicach rozpoczęła pracę w szkole Podstawowej w Katowicach na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego, gdzie pracowała w latach 1991-1994.

W 1995r. podjęła pracę w prywatnym przedsiębiorstwie na stanowisku ds. handlowych.

Nabyte umiejętności tzn.: komunikatywność, samodzielność w działaniu i przedsiębiorczość w latach 1996-2006 wykorzystywała na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży detalicznej, gdzie realizowała zadania polegające na:
- analizowaniu rynku i ofert konkurencji
- realizowaniu planów sprzedażowych      
- sprzedawaniu produktów branżowych           
- obsłudze klienta
- pozyskiwaniu nowych klientów 
- utrzymywaniu kontaktów z dotychczasowymi partnerami handlowymi           
- sporządzaniu raportów, analiz i prognoz dotyczących sprzedaży
- reprezentacji firmy
- przyjmowaniu reklamacji

W latach 2007 roku do stycznia 2018 zajmowała stanowisko specjalisty ds. finansowych. Była odpowiedzialna za prowadzenie oraz weryfikację poprawności rozliczeń finansowych z klientami krajowymi i zagranicznymi, nadzorowanie wynagrodzeń pracowników, obsługa systemów bankowości elektronicznej, windykację długów od wierzycieli. Do jej obowiązków należało zarządzanie działem finansów i współpraca z księgowością, przygotowywanie raportów i analiz, wspomaganie zarządu w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw finansowych oraz utrzymywanie kontaktów z instytucjami finansowymi.

Transport osób z niepełnosprawnością

Osoba odpowiedzialna za transport

Roman Szymczak

Studia magisterskie ukończone w 2011 r. kierunek: Bezpieczeństwo
Wewnętrzne Wyższa Szkoła Policji  w Szczytnie - tytuł Magistra. Studia licencjackie ukończone w 2003 r. kierunek: Socjologia,
specjalność: Praca Socjalna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kursy i szkolenia:
- kursy pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane przez PCK w Słupsku (1997 r.), Legionowie (1999 r.), Katowicach (2002 r.), Szczytnie (2010 r.);
- kurs z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej w warunkach;
działań specjalnych w Katowicach (2002 r.);
- kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - tytuł Ratownika
Katowice 2011r.;
- Kurs ratownictwa wodnego i tytuł Ratownika w Legionowie w 1999r;
- Szkolenie ratownictwa lodowego Gliwice (2005 r.);
- uprawnienia zawodowe stermotorzysty i Bosmana Żeglugi Śródlądowej;
- kurs specjalistyczny pływania łodzią w trudnych warunkach atmosferycznych;
- uprawnienia płetwonurka KDP;
- szkolenie z zakresu ratownictwa, transportu i intensywnej terapii
pacjentów po wypadku nurkowym z wykorzystaniem komory hiperbarycznej organizowany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej,  Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni (2003 r.);
- kurs Instruktora Sportu ukończony w Opolu 1993 r. - część ogólna;
- stopień Mistrzowski Shodan  (1 Dan) Karate Shotokan, Kowary (1994 r.);
- kurs Instruktora Sportu część ogólna i specjalizacja - Tytuł państwowy
instruktora Karate Shotokan (Bielsko Biała 2011 r.);
- uprawnienia zawodowe kierowcy kat. B (badania psychotechniczne);

Roman Szymczak
Masz pytania?