modernReh

Modernreh

Neurorehabilitacja i fizjoterapia

METODY TERAPEUTYCZNE

METODY TERAPEUTYCZNE

22.11.2015

 •      Do czynników powodujących zaburzenia systemu nerwowo - mięśniowo - szkieletowego zaliczamy:
 • - zaburzone wzorce posturalne,
 • - zaburzone wzorce ruchowe,
 • - charakterystyczne wzorce zaburzeń wynikające z wykonywania danej pracy zawodowej (np. praca siedząca, asymetryczne obciążenia generowane podczas wykonywania pracy),
 • - hypomobilność, hypermobilność i niestabilność stawowa,
 • - zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze, degeneracyjne,
 • - sumowanie mikrourazów powstających podczas np. uprawiania sportu, rekreacji, spędzania wolnego czasu,
 • - urazy, stany zapalne i zwłóknienia w obrębie tkanek miękkich, a także aparatu kostno - stawowego,
 • - unieruchomienie, ograniczenie aktywności ruchowej,
 • - stres emocjonalny (czynniki psychosocjalne),
 • - zaburzenia na tle dietetycznym np. deficyt witaminy C powodujące zmniejszoną wytrzymałość kolagenu,
 • - choroby,
 • - infekcje.

 

 •      Dysfunkcje, przeciążenia i urazy w systemie nerwowo - mięśniowo - szkieletowym diagnozujemy i leczymy poprzez zastosowanie uznanych metod terapeutycznych z zakresu osteopatii, medycyny manualnej i fizjoterapii, w tym: 
 • - Terapia Manualna wg IFOMPT,
 • - Terapia Manualna wg Cyriax'a,
 • - Terapia Manualna wg Mulligana
 • - Neuromobilizacje wg Butler'a
 • - Funkcjonalna Osteopatia i Integracja,
 • - Stabilizacja centralna i obwodowa,
 • - Terapia Czaszkowo - Krzyżowa,
 • - Suche igłowanie,
 • - MTT (Medyczny Trening Terapeutyczny),
 • - FMS (Functional Movement Screen),
 • - Koncepcja terapii obrzękowej,
 • - NDT Bobath,
 • - PNF,
 • - McKenzie,
 • - Neurorozwojowa terapia dziecięca,
 • - Techniki mięśniowo - powięziowe,
 • - Kinesiology taping,
 • - Sports Taping,
 • - Blackroll,
 • - Fizykoterapia,
 • - Masaż.
Inne artykuły
Masz pytania?